Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

4 nguyên tắc chuyển từ Ngoại lai sang Katakana

Hôm nay, các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu về 4 nguyên tắc chuyển từ Ngoại lai sang Katakana nhé!  Các bạn học tiếng Nhật chắc chắn có nhiều lúc “hoang mang” không biết chuyển từ mượn, địa danh hay tên gọi của các bạn sang Katakana đúng không ạ?

 

 4 nguyên tắc chuyển từ Ngoại lai sang Katakana

nguyên tắc chuyển từ ngoại lai sang katakana

1. Từ ngoại lai có thành phần âm tiết là nguyên âm (a,e,u,i,o): 
- Chuyển nguyên dạng của từ sang katakana
VD:

Tomato –→ トマト
memo –→ メモ
camera –→ カメラ

2. Chuyển từ có thành phần âm tiết dạng phụ âm 
– Từ kết thúc bởi phụ âm “t” và “d” thì cộng thêm o
VD: hint –→ ヒント (trừ salad – サラダ)
– Đối với những từ có các âm tiết kết thúc bởi (c,b,f,g,k,l,m,p,s) thì cộng thêm “u”
VD:

mask – masuku –→ マスク
Post – posuto –→ ポスト

– Đối với những từ kết thúc dạng “te” hay “de” thì chuyển giống như dạng kết thúc là “t” và “d’’ , sẽ cộng thêm “o”
VD: note –→ noto , shade – shado –→ シェード
– Và đối những từ kết thúc dạng “ ce, be, fe, ge, ke, le, me, pe, se) thì vẫn cộng thêm “u”
Simple –→ シンプル single –→ シングル

3. Trường âm: 
– Đối với từ có âm “-ar”, “-er”, “-ir”, “-ur”, “-or” sẽ chuyển thành trường âm
VD: car –→ カー
Curtain –→ カーテン

– Đối với từ có âm “-ee-“, “-ea-”, “-ai-”, “- oa-”, “-au-“, “-oo-“
VD: speed –→ スピード  coupon –→ クーポン
– Đối với từ có dạng “-all”, “-al”, “-ol”
VD: gold –→ ゴールド all –→ オール
– Đối với từ có âm “ –w”, “-y”
VD: Show –→ ショー  Copy –→ コピー
– Đối với từ có âm “-a-e” “-o-e” “-u-e”
VD: Case –→ ケース game –→ ゲーム
– Đối với “-ation” và “-otion”
VD: automation –→ オートメーション
Lotion –→ ローション

– Đối với từ có âm “-ire” “-ture”
VD: culture –→ カルチャー

4. Âm ngắt “ッ“
– Đối với âm “-ck” , “-x”, “-tch”, “-dge”
VD: block –→ ブロック
Match –→ マッチ
Box –→ ボックス

– Đối với âm “-ss” “-pp” “-tt” “-ff”
VD: Massage –→ マッサージ
Staff –→ スタッフ

– Đối với âm “- at”, “-ap”, “-et” “-ep” “-ip” , “-op”, “-og”, “-ic”, “-ot”
VD: ship シップ net ネット
– Đối với âm “-oo-” “-ea-“ “-ou-“ “-ui-“
VD: book –→ ブック  cookie –→ クッキー

Trên đây là 4 nguyên tắc chuyển từ Ngoại lai sang Katakana, các bạn chỉ cần nắm chắc 4 nguyên tắc này, chắc chắn việc chuyển từ ngoại lại sang Katakana sẽ rất dễ dàng.

Các bạn đã thuộc hết các từ Kanji cơ bản sau chưa??? Test thử cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei nha!! 

>>> 100 chữ Kanji cơ bản nhất.

>>> 50 từ láy tiếng Nhật thông dụng

>>> Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N5

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/5-cach-su-dung-cua-n1770.html
Chắc các bạn cúng đã biết cách sử dụng của によって trong câu bị động...
https://kosei.vn/cac-cau-truc-voi-n1771.html
Trong tiếng Nhật sơ cấp chúng ta đã học cấu trúc với あまりđi với thể ない mang...
https://kosei.vn/luyen-thi-jlpt-n3-cau-truc-ngu-phap-xac-dinh-ai-la-nguoi-thuc-hien-hanh-dong-n1246.html
Trong một đoạn hội thoại, làm thế nào để ngữ pháp xác định ai là người thực...
https://kosei.vn/cac-cau-truc-voi-n1747.html
Hôm nay trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu tới các bạn một bài học về ngữ pháp...
https://kosei.vn/7-y-nghia-khac-nhau-cua-tu-n1742.html
Hôm nay các bạn hãy cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu bài học "7 ý...
https://kosei.vn/moi-tuong-quan-giua-cac-thanh-phan-trong-cau-va-cuoi-cau-n1736.html
Hôm nay trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn bài học về ngữ pháp tiếng...
https://kosei.vn/lien-tu-chi-su-dien-dat-theo-cach-khac-n1718.html
Hôm nay trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bài học khác...
https://kosei.vn/tong-hop-ngu-phap-tieng-nhat-ve-su-tuong-dong-song-song-n643.html
Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei đi tìm hiểu các mẫu cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật...
https://kosei.vn/lien-tu-chi-quan-he-so-sanh-chon-lua-n1682.html
Chúng ta cùng tìm hiểu ngữ pháp tiếng Nhật về Liên từ chỉ quan hệ so sánh,...
zalo