Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Đề thi thử JLPT

​Đề thi thử JLPT N4 Online - Kỳ tháng 11/2020

​Đề thi thử JLPT N4 Online - Kỳ tháng 11/2020

03/12/2020 | 15:57

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei review lại Đề thi thử JLPT N4 Online - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án) của Kosei nha!!

Đề thi thử JLPT N3 Online - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

Đề thi thử JLPT N3 Online - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

03/12/2020 | 15:39

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei review lại Đề thi thử JLPT N3 Online - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án) của Kosei nha!!

Đề thi thử JLPT N5 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

Đề thi thử JLPT N5 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

23/11/2020 | 15:34

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei review lại Đề thi thử JLPT N5 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án) của Kosei nha!!

Đề thi thử JLPT N2 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

Đề thi thử JLPT N2 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

20/11/2020 | 10:13

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei review lại Đề thi thử JLPT N2 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án) của Kosei nha!!

Đề thi thử JLPT N4 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

Đề thi thử JLPT N4 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

18/11/2020 | 14:15

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei review lại Đề thi thử JLPT N4 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án) của Kosei nha!!

Đề thi thử JLPT N3 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

Đề thi thử JLPT N3 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án)

18/11/2020 | 14:02

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei review lại Đề thi thử JLPT N3 - Kỳ tháng 11/2020 (kèm đáp án) của Kosei nha!!