Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học Kanji

Học Kanji N1 theo số nét | 3 - nét

Học Kanji N1 theo số nét | 3 - nét

01/04/2020 | 21:00

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 3 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học Kanji N1 theo số nét | 5 - nét

Học Kanji N1 theo số nét | 5 - nét

01/04/2020 | 20:58

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 5 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học Kanji N1 theo số nét | 4 -nét

Học Kanji N1 theo số nét | 4 -nét

01/04/2020 | 20:56

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 4 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học Kanji N1 theo số nét | 2 - nét

Học Kanji N1 theo số nét | 2 - nét

01/04/2020 | 20:49

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 2 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học Kanji N1 theo số nét | 1 - nét

Học Kanji N1 theo số nét | 1 - nét

01/04/2020 | 20:35

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 1 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy. 

Kanji N1 | Bài 48: Hán tự khi nói về Sự kiện, Sự cố

Kanji N1 | Bài 48: Hán tự khi nói về Sự kiện, Sự cố

01/04/2020 | 09:47

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn Kanji N1 bài 48: Hán tự khi nói về Sự kiện, Sự cố Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.