Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học Kanji

Kanji N1 | Bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp!

Kanji N1 | Bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp!

01/04/2020 | 08:38

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn​ Kanji N1 bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.

Kanji N1 | Bài 44: Hán tự khi nói về Vấn đề quốc tế!

Kanji N1 | Bài 44: Hán tự khi nói về Vấn đề quốc tế!

01/04/2020 | 08:35

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn bài 44 - Hán tự khi nói về Vấn đề quốc tế! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả. 

Kanji N1 | Bài 43: Hán tự khi nói về chủ đề Chính trị!

Kanji N1 | Bài 43: Hán tự khi nói về chủ đề Chính trị!

01/04/2020 | 08:31

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn bài kanji N1 số 42 Cặp On-Kun đồng nghĩa! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.

Kanji N1 | Bài 42: Cặp On-Kun đồng nghĩa!

Kanji N1 | Bài 42: Cặp On-Kun đồng nghĩa!

01/04/2020 | 08:28

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn bài kanji N1 số 42 Cặp On-Kun đồng nghĩa! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.

Kanji N1 | Bài 41: Đơn vị đếm!

Kanji N1 | Bài 41: Đơn vị đếm!

01/04/2020 | 08:25

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu Kanji N1 bài 41: Đơn vị đếm! nhé!

Kanji N1 | Bài 40: Các Hán tự làm hậu tố!

Kanji N1 | Bài 40: Các Hán tự làm hậu tố!

01/04/2020 | 08:22

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu Kanji N1 bài 40: Các Hán tự làm hậu tố! nhé! Các bạn học Kanji N1 đến đâu rồi??? Học thep chuỗi bài này, các bạn sẽ giỏi Kanji N1 đấy.