Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học ngữ pháp tiếng Nhật

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 15: So sánh đối chiếu

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 15: So sánh đối chiếu

09/03/2020 | 09:15

Mở rộng và nâng cao về các cách diễn đạt so sánh rất thường dùng với 3 mẫu ngữ pháp N1 trong bài Bài 15: So sánh đối chiếu nhé!

Cùng Kosei tìm hiểu ngay thôi!

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 14: Chủ đề - Tiêu chí đánh giá

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 14: Chủ đề - Tiêu chí đánh giá

06/03/2020 | 10:24

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngữ pháp tiếng Nhật N1 trong Bài 14 với các mẫu ngữ pháp diễn tả Chủ đề - Tiêu chí đánh giá nhé! Các bạn xem các bài ngữ pháp N1 ở link cuối trang nhé

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 13: Có thể - Không thể - Cấm

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 13: Có thể - Không thể - Cấm

06/03/2020 | 10:04

Bài 13: Có thể - Không thể - Cấm của series Ngữ pháp N1 sẽ mang đến cho các bạn các cách diễn đạt về việc có thể làm và không thể làm, nên làm và không nên làm!

Cùng Kosei tìm hiểu ngày nhé!

Ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 12: Nguyên nhân - Lí do

Ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 12: Nguyên nhân - Lí do

04/03/2020 | 09:18

Trong tiếng Nhật luôn có rất nhiều mẫu ngữ pháp diễn tả Nguyên nhân - Lí do, với mức độ N1 thì sao?

Cùng Kosei tìm hiểu ngay trong Bài 12 của series Ngữ pháp N1 nhé!

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 11: Mục đích - Cách thức

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 11: Mục đích - Cách thức

04/03/2020 | 08:50

Bài 11: Mục đích - Cách thức thuộc series Ngữ pháp N1 theo giáo trình Shinkanzen Bunpou N1 sẽ có các mẫu ngữ pháp nào?

Cùng Kosei tìm hiểu ngay nào!

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 10: Mệnh đề diễn tả điều kiện trái ngược

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 10: Mệnh đề diễn tả điều kiện trái ngược

04/03/2020 | 08:07

Các mẫu ngữ pháp diễn tả Điều kiện trái ngược sẽ có trong bài 10 của series Ngữ pháp N1!

Cùng Kosei bắt đầu thôi!