Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học ngữ pháp tiếng Nhật

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 9: Điều kiện

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 9: Điều kiện

03/03/2020 | 11:51

Trong ngữ pháp N1 bài 9: Điều kiện của series Ngữ pháp N1 theo sách Shinkanzen Bunpou N1 sẽ có những mẫu câu nào đây? Cùng Kosei tìm hiểu ngay nhé!

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 8: Sự trái ngược

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 8: Sự trái ngược

03/03/2020 | 11:41

Ngữ pháp N1 bài 8 với các mẫu ngữ pháp N1 diễn tả sự trái ngược theo giáo trình Shinkanzen Bunpou N1! Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu ngay nhé!

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 7: Hành động kèm theo, thêm vào

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 7: Hành động kèm theo, thêm vào

02/03/2020 | 17:29

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục theo dõi ngữ pháp N1 bài 7: Hành động kèm theo, thêm vào thuộc series Ngữ pháp N1 theo giáo trình Shinkanzen Bunpou N1 nhé!

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 6: Trạng thái

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 6: Trạng thái

02/03/2020 | 08:11

Ngữ pháp n1 bài 6 của series Ngữ pháp N1 đem đến các mẫu ngữ pháp diễn tả Trạng thái. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu ngay các cấu trúc chỉ trạng thái trong tiếng Nhật N1 này nhé

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 5:  Liên quan, phụ thuộc, không phụ thuộc

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 5: Liên quan, phụ thuộc, không phụ thuộc

28/02/2020 | 10:41

Các mẫu ngữ pháp diễn tả sự liên quan, phụ thuộc, không phụ thuộc  sẽ được giới thiệu trong ngữ pháp N1 bài 5 của series Ngữ pháp N1 này! Cùng Kosei tìm hiểu ngay nhé!

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 4: Minh họa, ví dụ

Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 4: Minh họa, ví dụ

28/02/2020 | 10:27

Cùng Kosei tiếp tục học ngữ pháp tiếng Nhật theo giáo trình Shinkanzen Bunpou ngữ pháp N1 bài 4: Các mẫu câu diễn tả minh họa, ví dụ nhé! Hãy nỗ lực để chinh phục JLPT N1 thôi nào!