Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 13: Mong muốn cái gì, làm cái gì

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 13: Mong muốn cái gì, làm cái gì

29/07/2017 | 14:42

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 13 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về cách nói, cách thể hiện sự mong muốn cái gì đó, muốn làm việc gì đó,... nhé. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei chinh phục tiếng Nhật nào. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 12: Tính từ trong quá khứ

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 12: Tính từ trong quá khứ

29/07/2017 | 13:51

Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12 chúng ta sẽ học về cách sử dụng tính từ trong quá khứ và cách so sánh tính từ trong một câu tiếng Nhật. Ở những bài trước các bạn đã được học các tính từ cơ bản. Vào bài học hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học cách chia tính từ ở thì quá khứ nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 11: Lượng từ tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 11: Lượng từ tiếng Nhật

29/07/2017 | 11:15

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 11 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Lượng từ và cách sử dụng lượng từ trong tiếng Nhật nhé. Nào cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei vào bài học để tổng hợp các loại lượng từ nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 10: Các nói sự tồn tại của người, sự vật

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 10: Các nói sự tồn tại của người, sự vật

29/07/2017 | 10:53

Trong bài ngữ pháp tiếng nhật N5 bài 10 - giáo trình Minna no Nihongo các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ học cách nói về sự hiện hữu, sự tồn tại của người, vật sử dụng động từ nha!!

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 31: Động từ thể ý chí

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 31: Động từ thể ý chí

29/07/2017 | 10:33

Tìm hiểu động từ thể ý chí - dùng khi bạn mời ai đó cùng làm việc gì hoặc đề nghị giúp ai việc gì đó trong ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 31. Học tiếng Nhật N4 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 9: Sở thích - Năng lực

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 9: Sở thích - Năng lực

29/07/2017 | 10:16

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 9 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về cách nói sở thích, ghét và năng lực của bản thân (giỏi việc gì? hay kém việc gì?...). Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu nha!!