Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học từ vựng tiếng Nhật

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 11

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 11

09/06/2020 | 15:24

Bạn đã đi cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei gần nửa chặng đường của bộ I, giáo trình Minna no Nihongo rồi đó! Bạn đã sẵn sàng học tiếp từ vựng Minna no Mihongo bài 11 chưa?

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 10

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 10

09/06/2020 | 14:55

Các bạn đã đi đến từ vựng Minna no Nihongo bài 10 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei! Tiếp tục kiên trì học tiếng Nhật nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 9

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 9

04/06/2020 | 10:48

Bạn đã thuộc làu làu từ vựng bài trước chưa? Hôm nay hãy tiếp tục cùng học với trung tâm tiếng Nhật Kosei từ vựng Minna no Nihongo bài 9 nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 8

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 8

04/06/2020 | 10:25

Trung tâm tiếng Nhật Kosei giới thiệu bạn từ vựng Minna no Nihongo bài 8. Các bạn hãy làm quen với các tính từ trong từ vựng N5 tiếng Nhật nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 7

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 7

02/06/2020 | 11:34

Từ vựng Minna no Nihongo bài 7 có rất nhiều từ vựng về vật dụng hàng ngày. Hãy khám phá cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 6

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 6

02/06/2020 | 10:46

Bạn đã nhớ hết 5 bài từ vựng đầu tiên chưa? Theo dõi từ vựng Minna no Nihongo bài 6 trên website của trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!