Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N2

Tổng hợp ngữ pháp N2 “ Không chỉ mà còn”

Tổng hợp ngữ pháp N2 “ Không chỉ mà còn”

02/01/2019 | 21:00

Hôm nay Trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ cùng các bạn học tổng hợp ngữ pháp N2 “Không chỉ mà còn” biểu đạt ý nghĩa nhé!

Phân biệt ngữ pháp N2 た瞬間(しゅんかん), 次第 và上で

Phân biệt ngữ pháp N2 た瞬間(しゅんかん), 次第 và上で

14/12/2018 | 21:00

Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt 3 ngữ pháp N2 た瞬間(しゅんかん), 次第 và上で nhé.

Những cấu trúc ngữ pháp N2 mang ý nghĩa “Mặc dù”

Những cấu trúc ngữ pháp N2 mang ý nghĩa “Mặc dù”

11/12/2018 | 21:00

Hôm nay Trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ cùng các bạn học các cấu trúc ngữ pháp N2 mang ý nghĩa "Mặc dù" nhé. Kosei cũng tổng hợp thêm những cấu trúc có trong N3 để các bạn dễ so sánh và phân biệt nha.

Tổng hợp mẫu ngữ pháp N2 dùng để liệt kê

Tổng hợp mẫu ngữ pháp N2 dùng để liệt kê

07/12/2018 | 17:37

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp và phân biệt các mẫu cấu trúc ngữ pháp N2 dùng để liệt kê nhé!

Ngữ pháp N2 thế hiện sự đối lập

Ngữ pháp N2 thế hiện sự đối lập

07/12/2018 | 09:00

Hôm này trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ cùng các bạn học cấu trúc ngữ pháp N2 thế hiện sự đối lập nhé! Cùng bắt đầu thôi!

Ngữ pháp N2 với  ~なら

Ngữ pháp N2 với ~なら

05/12/2018 | 17:00

Hôm nay trung tâm tiếng Nhật Kosei xin được giới thiệu cấu trúc ngữ pháp N2 với ~なら