Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 42: Cấu trúc thể hiện mục đích

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 42: Cấu trúc thể hiện mục đích

04/08/2017 | 09:26

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học về các cấu trúc ngữ pháp dùng để thể hiện mục đích trong câu tiếng Nhật qua bài ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 42 sau đây nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 41: Cách nói CHO, NHẬN trong tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 41: Cách nói CHO, NHẬN trong tiếng Nhật

02/08/2017 | 11:26

Tìm hiểu cách nói CHO, NHẬN trong tiếng Nhật . Cho, làm cho ai một việc gì đó, nhận một cái gì đó hoặc một việc gì đó từ người khác, chúng ta sẽ diễn đạt như thế nào? Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 41 để biết các mẫu câu đó nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 40: Trợ từ nghi vấn

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 40: Trợ từ nghi vấn

02/08/2017 | 10:43

Hướng dẫn Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 40: Trợ từ nghi vấn. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu cấu trúc, cách dùng của trợ từ nghi vấn ~か nhé!!

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 39: Mẫu câu về nguyên nhân và kết quả

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 39: Mẫu câu về nguyên nhân và kết quả

02/08/2017 | 10:14

Trong Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 39: Mẫu câu về nguyên nhân và kết quả.  Các bạn sẽ học cách biểu hiện, trình bày một cách khách quan về liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả trong tiếng Nhật. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei vào bài học nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 38: Danh từ hoá động từ trong tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 38: Danh từ hoá động từ trong tiếng Nhật

02/08/2017 | 09:46

Học ngay Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 38: Danh từ hoá động từ trong tiếng Nhật. Trung tâm tiếng Nhật Kosei giúp bạn học tiếng nhật hiệu quả mỗi ngày. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 37: Thể bị động

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 37: Thể bị động

01/08/2017 | 11:36

Ở bài ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 37 các bạn sẽ được học cách chia, cách sử dụng thể bị động trong tiếng Nhật. Thông qua các ví dụ mà trung tâm tiếng Nhật Kosei đã đưa ra khi vọng giúp các bạn hiểu nội dung tốt nhất nhé.