Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 31: Động từ thể ý chí

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 31: Động từ thể ý chí

29/07/2017 | 10:33

Tìm hiểu động từ thể ý chí - dùng khi bạn mời ai đó cùng làm việc gì hoặc đề nghị giúp ai việc gì đó trong ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 31. Học tiếng Nhật N4 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé! 

Ngữ pháp tiếng nhật N4 - Bài 30: Cách diễn tả trạng thái hoặc kết quả của một hành động

Ngữ pháp tiếng nhật N4 - Bài 30: Cách diễn tả trạng thái hoặc kết quả của một hành động

29/07/2017 | 10:01

Bạn đã biết cách diễn tả trạng thái hoặc kết quả của một hành động trong tiếng Nhật? Trong bài học ngữ pháp tiếng nhật N4 bài 30 các bạn sẽ được cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học các mẫu câu diễn tả trạng thái hoặc kết quả của một hành động nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 29: Diễn tả trạng thái đồ vật

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 29: Diễn tả trạng thái đồ vật

28/07/2017 | 16:57

Học cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật biểu thị trạng thái của đồ vật và cách biểu thị sự hối tiếc. Vào bài học ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 29 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei để lấy các ví dụ nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 28: Diễn tả 2 hành động xảy ra song song, cùng lúc.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 28: Diễn tả 2 hành động xảy ra song song, cùng lúc.

28/07/2017 | 15:35

Chúng ta sẽ diễn tả 2 hành động xảy ra cùng một thời điểm và liệt kê các nội dung khác nhau như thế nào trong tiếng Nhật? Vào bài học ngữ pháp tiếng nhật N4 bài 28 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei để đưa ra ví dụ cho cách nói  trên nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 27: Động từ thể khả năng

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 27: Động từ thể khả năng

28/07/2017 | 14:07

Ý nghĩa, cách dùng và cách chia động từ thể khả năng (可能形(かのうかたち)) trong tiếng Nhật. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 27: Động từ thể khả năng nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4: Bài 26 - Cách hình thành và sử dụng thể "んです”

Ngữ pháp tiếng Nhật N4: Bài 26 - Cách hình thành và sử dụng thể "んです”

27/07/2017 | 11:01

Các bạn bắt đầu học ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 26 với Trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé. Cách hình thành và sử dụng thể "んです”  với ý nghĩa: nhấn mạnh, xác nhận thông tin và giải thích nguyên nhân, lý do trong tiếng Nhật.