Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 23: Khi ~, lúc ~

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 23: Khi ~, lúc ~

05/08/2017 | 16:11

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 23 - Giáo trình Minna no Nihongo, các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp 2 mẫu ngữ pháp chính: 1. ~とき、~ khi ~, lúc ~ và 2. Vる / Vない + と: ~ là ~ / ~ thì ~ nha!! Bắt đầu nào!!

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 22: Định ngữ

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 22: Định ngữ

05/08/2017 | 15:54

Định ngữ là gì? Cách chia như thế nào? Các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngay bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 22 - Giáo trình Minna no Nihongo nhé.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 21: Mẫu câu nêu lên quan điểm, suy nghĩ

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 21: Mẫu câu nêu lên quan điểm, suy nghĩ

05/08/2017 | 15:44

Trong Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 21 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Cách thể hiện quan điểm, suy nghĩ cá nhân. Các bạn thử nói lên quan điểm, suy nghĩ về việc dạy và học tại trung tâm tiếng Nhật Kosei xem nhé!! <3 *hồi hộp...

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 20: Thể thông thường và thể lịch sự

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 20: Thể thông thường và thể lịch sự

31/07/2017 | 14:44

Các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngay ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 20 - Giáo trình Minna no Nihongo nhé. Thể thông thường và thể lịch sự trong tiếng Nhật - Cách chuyển từ thể lịch sự sang thể thông thường như thế nào?

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 19: Thể た

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 19: Thể た

31/07/2017 | 14:30

Các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei đi tìm hiểu ngay ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 19 - Giáo trình Minna no Nihongo nhé. Động từ thể た trong tiếng Nhật. Thể た trong tiếng Nhật dùng để làm gì? Và có những mẫu câu như thế nào trong chương trình N5? 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 18: Động từ khả năng

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 18: Động từ khả năng

31/07/2017 | 11:45

Động từ khả năng và cách nói về năng lực bản thân chính là nội dung của bài Ngữ pháp tiếng Nhật N5 -  Bài 18 - Giáo trình Minna no Nihongo. Các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu ngay nhé.