Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 11: Lượng từ tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 11: Lượng từ tiếng Nhật

29/07/2017 | 11:15

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 11 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Lượng từ và cách sử dụng lượng từ trong tiếng Nhật nhé. Nào cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei vào bài học để tổng hợp các loại lượng từ nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 10: Các nói sự tồn tại của người, sự vật

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 10: Các nói sự tồn tại của người, sự vật

29/07/2017 | 10:53

Trong bài ngữ pháp tiếng nhật N5 bài 10 - giáo trình Minna no Nihongo các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ học cách nói về sự hiện hữu, sự tồn tại của người, vật sử dụng động từ nha!!

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 9: Sở thích - Năng lực

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 9: Sở thích - Năng lực

29/07/2017 | 10:16

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 9 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về cách nói sở thích, ghét và năng lực của bản thân (giỏi việc gì? hay kém việc gì?...). Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu nha!!

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 8: Tính từ

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 8: Tính từ

28/07/2017 | 17:03

Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 8 - Giáo trình Minna no Nihongo, chúng ta sẽ học về Cách sử dụng và cách nói câu có tính từ. Các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học tập mỗi ngày nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 7: Cách nói Cho - Nhận

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 7: Cách nói Cho - Nhận

28/07/2017 | 15:03

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 7 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về cách diễn tả hành động được sử dụng bằng công cụ gì? Và cách nói Cho - Nhận trong tiếng Nhật. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tring phục tiếng Nhật nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 6: Ngoại động từ (たどうし)

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 6: Ngoại động từ (たどうし)

28/07/2017 | 14:43

Trong bài ngữ pháp tiếng nhật N5 bài 6 - Giáo trình minna no nihongo chúng ta sẽ học về Ngoại động từ (たどうし). Ghé trung tâm tiếng Nhật Kosei thường xuyên để có những bài học bổ ích nhé.