Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 6: Ngoại động từ (たどうし)

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 6: Ngoại động từ (たどうし)

28/07/2017 | 14:43

Trong bài ngữ pháp tiếng nhật bài 6 - Giáo trình minna no nihongo chúng ta sẽ học về Ngoại động từ (たどうし). Ghé trung tâm tiếng Nhật Kosei thường xuyên để có những bài học bổ ích nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 5: Động từ chỉ sự di chuyển

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 5: Động từ chỉ sự di chuyển

28/07/2017 | 14:05

Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật bài 5 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về các động từ chỉ sự di chuyển và cách nói Ngày, tháng trong tiếng Nhật nhé. Lấy các ví dụ minh hoa các mẫu câu cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 4: Cách nói về thời gian

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 4: Cách nói về thời gian

28/07/2017 | 08:46

Ở ngữ pháp tiếng Nhật Bài 4 - Giáo trình Minna No Nihongo chúng ta sẽ học về cách nói về thời gian nhé. Nhớ ghé trung tâm tiếng Nhật Kosei để có những bài học tiếng nhật bổ ích nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 3: Đại từ chỉ phương hướng

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 3: Đại từ chỉ phương hướng

13/07/2017 | 09:21

Trong bài ngữ pháp tiếng nhật N5 bài 3 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta học cách sử dụng những đại từ chỉ phương hướng: nhà ăn ở chỗ nào? Phòng học ở đâu? Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 2: Đại từ chỉ định

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 2: Đại từ chỉ định

13/07/2017 | 09:08

Trong bài Ngữ pháp tiếng nhật N5 bài 2- Giáo trình minna no nihongo chúng ta sẽ học cách sử dụng những đại từ chỉ định, thể hiện ý định của bạn vào một việc gì đó. Vào bài học cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 1: Giới thiệu bản thân

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 1: Giới thiệu bản thân

12/07/2017 | 15:11

Trong Ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 1 - Giáo trình Minna no Nihongo, chúng ta sẽ học về cách giới thiệu bản thân nhé. Bắt đầu học tiếng Nhật cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nào!