Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Thư viện

Học Kanji N1 theo số nét | 8 (phần 1)

Học Kanji N1 theo số nét | 8 (phần 1)

01/04/2020 | 22:01

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 7 nét phần 1 tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Kanji N1 theo số nét | 7 - nét

Kanji N1 theo số nét | 7 - nét

01/04/2020 | 21:42

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 7 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học kanji N1 theo số nét | 6 - nét

Học kanji N1 theo số nét | 6 - nét

01/04/2020 | 21:08

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 6 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học Kanji N1 theo số nét | 3 - nét

Học Kanji N1 theo số nét | 3 - nét

01/04/2020 | 21:00

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 3 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học Kanji N1 theo số nét | 5 - nét

Học Kanji N1 theo số nét | 5 - nét

01/04/2020 | 20:58

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 5 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học Kanji N1 theo số nét | 4 -nét

Học Kanji N1 theo số nét | 4 -nét

01/04/2020 | 20:56

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 4 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.