Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Thư viện

Học Kanji N1 theo số nét | 2 - nét

Học Kanji N1 theo số nét | 2 - nét

01/04/2020 | 20:49

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 2 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Học Kanji N1 theo số nét | 1 - nét

Học Kanji N1 theo số nét | 1 - nét

01/04/2020 | 20:35

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 1 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy. 

Kanji N1 | Bài 48: Hán tự khi nói về Sự kiện, Sự cố

Kanji N1 | Bài 48: Hán tự khi nói về Sự kiện, Sự cố

01/04/2020 | 09:47

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn Kanji N1 | Bài 48: Hán tự khi nói về Sự kiện, Sự cố Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.

Kanji N1 | Bài 47: Hán tự khi nói về Xã hội!

Kanji N1 | Bài 47: Hán tự khi nói về Xã hội!

01/04/2020 | 08:45

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn  Bài 47: Hán tự khi nói về Xã hội! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.

Kanji N1 | Bài 46: Hán tự khi nói về Y tế, Phúc lợi và Sức khỏe!

Kanji N1 | Bài 46: Hán tự khi nói về Y tế, Phúc lợi và Sức khỏe!

01/04/2020 | 08:42

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn Bài 46: Hán tự khi nói về Y tế, Phúc lợi và Sức khỏe! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.

Kanji N1 | Bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp!

Kanji N1 | Bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp!

01/04/2020 | 08:38

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn​ Bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.