Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học Kanji N1

Kanji N1 | Bài 4: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <4>

Kanji N1 | Bài 4: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <4>

18/03/2020 | 08:18

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei ghi nhớ ngay Kanji N1 bài 4: các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <4> nhé! Vẫn tiếp tục là các Hán tự có cùng bộ và cách đọc âm On cũng tương tự, nhưng độ khó đang tăng dần qua các bài đấy!

Kanji N1 | Bài 3: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <3>

Kanji N1 | Bài 3: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <3>

18/03/2020 | 08:12

Cùng Kosei tiếp tục với Kanji N1 bài 3: các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <3> nhé! Bật mí nhỏ: Series Hán tự N1 này được tổng hợp theo giáo trình Soumatoume Kanji N1 đấy các bạn ơi! 

Kanji N1 | Bài 2: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <2>

Kanji N1 | Bài 2: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <2>

17/03/2020 | 09:13

Cùng Kosei tiếp tục với Kanji N1 bài 2: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <2> nhé! Có rất nhiều Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On, vậy nên nhớ cách đọc của các bộ này có thể giúp chúng mình nhớ được cách đọc của nhiều Hán tự lắm đó!

Kanji N1 | Bài 1: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <1>

Kanji N1 | Bài 1: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <1>

17/03/2020 | 09:01

Series Kanji N1 gồm 48 bài tổng hợp tất cả các Hán tự N1 cần biết đây! Cùng Kosei bắt ngay với Kanji N1 bài 1: Các Kanji có cùng bộ và cách đọc âm On <1> nhé!