Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N3

Phân biệt phó từ 完全に và 完璧に

Phân biệt phó từ 完全に và 完璧に

22/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ 完全に và 完璧に nhé!!! Chắc hẳn nhiều bạn chưa rõ đâu!!!

Phân biệt phó từ おおいに và ひじょうに

Phân biệt phó từ おおいに và ひじょうに

21/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt おおいに và ひじょうに để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé!

Phân biệt phó từ すごく và とても

Phân biệt phó từ すごく và とても

20/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ すごく và とても để tránh nhầm lẫn khi sử dụng nhé!!

Cách sử dụng trạng từ なかなか trong N3

Cách sử dụng trạng từ なかなか trong N3

19/08/2018 | 21:00

Bạn đã biết cách sử dụng trạng từ なかなか chưa ??? Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei vào bài học để biết được cách sử dụng trạng từ cách sử dụng trạng từ なかなか trong N3 nhé.

Phân biệt trạng từ 本当に、まったく、実に

Phân biệt trạng từ 本当に、まったく、実に

18/08/2018 | 21:00

Ba trạng từ 本当に、まったく、実に đều được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Hôm nay, các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt sự khác nhau giữa 本当に、まったく、実に nhé!

Phân biệt trạng từ たいへん、ずいぶん

Phân biệt trạng từ たいへん、ずいぶん

17/08/2018 | 21:00

Hôm nay, các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt  thêm một cấu trúc nữa cùng ý nghĩa giữa trạng từ たいへん và ずいぶん để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé!