Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N3

Phân biệt phó từ すでに và もう

Phân biệt phó từ すでに và もう

05/10/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ すでに và もう để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ này nhé!

Phân biệt phó từ とうてい・ない và ちっとも・ない

Phân biệt phó từ とうてい・ない và ちっとも・ない

04/10/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ とうてい・ない và ちっとも・ない để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa chúng nhé!

Phân biệt phó từ tiếng Nhật よくvà 十分に

Phân biệt phó từ tiếng Nhật よくvà 十分に

30/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ tiếng Nhật よくvà 十分に để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ này nhé!

Phân biệt các phó từ tiếng Nhật: よくvà たくさん

Phân biệt các phó từ tiếng Nhật: よくvà たくさん

29/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ tiếng Nhật よくvà たくさん để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ này nhé!

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: まったく・ない và ぜんぜん・ない

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: まったく・ない và ぜんぜん・ない

21/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ tiếng Nhật まったく・ない và ぜんぜん・ない để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa của hai cấu trúc mang ý nghĩa phủ định này nhé!

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: さっぱり・ない và いっこうに・ない

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: さっぱり・ない và いっこうに・ない

20/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ tiếng Nhật さっぱり・ない và いっこうに・ない để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ này nhé!