Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N3

Phân biệt phó từ 少し và ちょっと

Phân biệt phó từ 少し và ちょっと

31/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ 少し và ちょっと để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé!

Phân biệt các phó từ: 全部、そっくり

Phân biệt các phó từ: 全部、そっくり

27/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt các phó từ 全部、そっくり để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé!

Phân biệt các phó từ: ほとんど、ほぼ

Phân biệt các phó từ: ほとんど、ほぼ

26/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ ほとんど、ほぼ để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé!

Phân biệt các phó từ: たいてい、たいがい、だいたい

Phân biệt các phó từ: たいてい、たいがい、だいたい

25/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ たいてい、たいがい、だいたい để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé!

Phân biệt các phó từ: 全部、皆、すべて、残らず

Phân biệt các phó từ: 全部、皆、すべて、残らず

24/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt 3 phó từ 全部、皆、すべて、残らず về cách sử dụng và ý nghĩa nhé!

Phân biệt phó từ  ざっと、だいたい、およそ

Phân biệt phó từ ざっと、だいたい、およそ

23/08/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ ざっと、だいたい、およそ để thấy sự khác nhau trong cách dùng giữa chúng nhé!