Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 37: Thể bị động

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 37: Thể bị động

01/08/2017 | 11:36

Ở bài ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 37 các bạn sẽ được học cách chia, cách sử dụng thể bị động trong tiếng Nhật. Thông qua các ví dụ mà trung tâm tiếng Nhật Kosei đã đưa ra khi vọng giúp các bạn hiểu nội dung tốt nhất nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 36: Mẫu câu biểu hiện một hành động nào đó có mục đích

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 36: Mẫu câu biểu hiện một hành động nào đó có mục đích

01/08/2017 | 10:17

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 36: Tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp ように dùng hi biểu hiện một hành động nào đó có mục đích trong tiếng Nhật. Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học tiếng nhật nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 35: Thể điều kiện

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 35: Thể điều kiện

31/07/2017 | 10:45

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 35: Thể điều kiện - Cách chia, ý nghĩa, cách sử dụng thể điều kiện trong tiếng Nhật. Cùng khám phá với Trung tâm tiếng Nhật Kosei nào!! Các bạn N4 sách bút sẵn sàng nha!!

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 34: Cách nói "theo như", tuần tự của hành động

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 34: Cách nói "theo như", tuần tự của hành động

31/07/2017 | 09:50

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 34 các bạn sẽ được học cách diễn đạt ý nói làm gì theo như hoặc giống như "..." và các diễn tả tuần tự của hành động trong tiếng Nhật. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei vào bài học mới nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 33: Thể mệnh lệnh, cấm đoán

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 33: Thể mệnh lệnh, cấm đoán

29/07/2017 | 15:42

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 33 để biết ý nghĩa, cách chia động từ dạng mệnh lệnh và cấm đoán trong tiếng Nhật. Chăm chỉ học tiếng Nhật cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 32: Cách nói diễn tả lời khuyên và khả năng có thể xảy ra một việc gì đó

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 32: Cách nói diễn tả lời khuyên và khả năng có thể xảy ra một việc gì đó

29/07/2017 | 14:49

Cách nói diễn tả lời khuyên và khả năng có thể xảy ra một việc gì đó trong tiếng Nhật các bạn sẽ được học trong ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 32. Lấy các ví dụ cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei để hiểu bài hơn nhé!

zalo