Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 17:Thể "ない"

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 17:Thể "ない"

31/07/2017 | 10:19

Thể "ない" - thể phủ định ngắn của động từ. Bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 17 - Giáo trình Minna no Nihongo này trung tâm tiếng Nhật Kosei giúp bạn học về cách chia và các mẫu ngữ pháp của thể "ない" nhé.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 16: Cách sử dụng động từ thể “て”

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 16: Cách sử dụng động từ thể “て”

31/07/2017 | 10:13

Bài học ngày hôm nay, các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học "Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 16 - Giáo trình Minna no Nihongo". Chúng ta sẽ học về: Cách sử dụng động từ thể “て”: Liệt kê các hành động diễn ra trong một chuỗi thời gian. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 15: Mẫu câu được, không được làm gì.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 15: Mẫu câu được, không được làm gì.

29/07/2017 | 16:21

Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 15 - Giáo trình Minna no Nihongo, Chúng ta sẽ học về các mẫu câu: Được phép làm, không được phép làm cái gì và cách diễn tả hành động trong quá khứ kéo dài đến hiện tại. Trung tâm tiêng Nhật Kosei giúp bạn học tiếng Nhật một cách hiệu quả nhất. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 14: Động từ thể て

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 14: Động từ thể て

29/07/2017 | 16:03

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 14 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Cách sử dụng và cách chia của động từ thể て. Và thể て được dùng như thế nào và có những mẫu ngữ pháp nào? Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu nhé.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 13: Mong muốn cái gì, làm cái gì

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 13: Mong muốn cái gì, làm cái gì

29/07/2017 | 14:42

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 13 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về cách nói, cách thể hiện sự mong muốn cái gì đó, muốn làm việc gì đó,... nhé. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei chinh phục tiếng Nhật nào. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 12: Tính từ trong quá khứ

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 12: Tính từ trong quá khứ

29/07/2017 | 13:51

Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 12 chúng ta sẽ học về cách sử dụng tính từ trong quá khứ và cách so sánh tính từ trong một câu tiếng Nhật. Ở những bài trước các bạn đã được học các tính từ cơ bản. Vào bài học hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học cách chia tính từ ở thì quá khứ nhé.