Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N2 thế hiện sự đối lập

Hôm này trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ cùng các bạn học cấu trúc ngữ pháp N2 thế hiện sự đối lập nhé! Cùng bắt đầu thôi!

Ngữ pháp N2 thế hiện sự đối lập
ngữ pháp n2 thể hiện sự đối lập
 

  1. 一方(で)

  • Cách dùng:「A 一方、B」

  • Ý nghĩa: trái lại, ngược lại

 Mẫu này được sử dụng để thể hiện việc tồn tại tính trái ngược giữa A và B.     Ngoài ra, với mẫu 「~は A 一方、B」, thì phần「~」sẽ diễn đạt 2 mặt đối lập của sự việc sự vật nào đó

  • Ví dụ:

私の結婚に、母親が熱心な一方で、父親はまだ早いと反対している。

Đối với việc kết hôn của tôi, mẹ tôi thì rất nhiệt tình, trái lại cha tôi phản đối vì cho là còn quá sớm

  1. ~反面・~半面

  • Cách dùng: Ở dạng「~は A 反面、B」

  • Ý nghĩa: thể hiện việc cùng tồn tại hai mặt đối lập A, B trong một chủ thể nào đó.

  • Ví dụ:

この大学は授業料が高い反面、環境や設備がいい。

Trường này học phí cao nhưng mặt khác môi trường học tập và thiết bị thì rất tốt.

Cùng học thêm các ngữ pháp N2 khác cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei nha 

>>> Ngữ pháp N2 với なら

>>> Khóa học N3 Online

>>> Học tiếng Nhật qua Thành ngữ mỗi ngày

>>> Mẫu câu giao tiếp chủ đề GOLF

DMCA.com Protection Status

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/tong-hop-ngu-phap-da-tung-thi-trong-jlpt-n2-thang-07-2019-n3286.html
Như một bước để ôn tập thì Kosei để tổng hợp giúp bạn NGỮ PHÁP đã từng thi trong JLPT...
https://kosei.vn/tong-hop-ngu-phap-xuat-hien-trong-de-thi-jlpt-n2-12-2020-n3284.html
Bạn có muốn biết ngữ pháp xuất hiện trong đề thi JLPT N2 12/2020 như thế nào không? Theo dõi...
https://kosei.vn/danh-sach-tong-hop-ngu-phap-n2-n2298.html
Tổng hợp link bài viết giúp bạn tra cứu trong nháy mắt!! Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei bỏ...
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2119.html
Ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜にすぎない và  にかぎる có gì giống và khác nhau...
https://kosei.vn/10-ngu-phap-n2-thong-dung-co-trang-thai-phu-dinh-n2117.html
Những ngữ pháp N2 thông dụng có trạng thái phủ định ~ない, các bạn đã biết được...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2103.html
So sánh ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜に沿って và ~めぐって sẽ là 2 cấu trúc ngữ...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2102.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục phân biệt các cấu trúc ngữ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-voi-n2099.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngữ pháp tiếng Nhật N2 với 〜おそれがある...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2097.html
So sánh ngữ pháp tiếng Nhật N2 に違いない  và にきまっている có gì...