Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 14: Động từ thể て

Trong ngữ pháp tiếng Nhật Bài 14 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Cách sử dụng và cách chia của động từ thể て. Và thể て được dùng như thế nào và có những mẫu ngữ pháp nào? Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu nhé.

Học ngữ pháp tiếng Nhật N5

>>> Tổng hợp gần 100 động từ tiếng nhật nhóm I thường hay sử dụng (Phần 1)

>>> TỔNG HỢP 15 CÁCH SỬ DỤNG THỂ て TRONG NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N4,N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 14: Động từ thể て
 


 

1. Các nhóm của động từ

Động từ trong tiếng Nhật được chia làm 3 nhóm theo cách chia sang các thể của chúng. 

 1. Nhóm 1

Bao gồm các động từ đứng trước đuôi ます là các chữ cái thuộc hàng “i”

Ví dụ: かきます     のみます

 1. Nhóm 2 

Hầu hết các động từ thuộc nhóm này có dạng đứng trước đuôi ます là các chữ cái thuộc hàng “e”.

Ví dụ:   たべます    みせます

 Tuy nhiên cũng có một số động từ đứng trước đuôi ます là các chữ cái thuộc hàng “i”

Ví dụ: みます    おきます

 1. Nhóm 3

Bao gồm 2 động từ: します (làm)   きます (đến)

 

2. Thể て của động từ

Các động từ kết thúc bằng て、で được gọi là thể て. Cách chia của thể て phụ thuộc vào các nhóm động từ.

 1. Nhóm 1:

 • Vきます-> Vいて ( かきます -> かいて: viết)

Vぎます-> Vいで (いそぎます -> いそいで:  vội)

 • Vみ/び/にます - > Vんで

のみます -> のんで: uống

よびます -> よんで: gọi

しにます -> しんで: chết

 

 • Vい/り/ち ます-> Vって

かいます -> かって: mua

とります -> とって: lấy

まちます -> まって: đợi

      *いきます->いって: đi

 • Vします-> Vして  (はなします -> はなして : nói chuyện)

 

 1. Nhóm 2

 • V (e) ます-> V (e)て

食べます ->食べて: ăn

ねます -> ねて: ngủ

 • V (i)ます-> V (i)て

みます -> みて: xem

            おきます -> おきて : thức dậy

 

 1. Nhóm 3

します   -> して  ( 勉強(べんきょう)します -> 勉強(べんきょう)して: học)

来(き)ます ->   来(き)て : đến

Chú ý: Khi chia sang thể て, ý nghĩa của động từ không thay đổi. Thể て là 1 thể của động từ, dùng để cấu thành các mẫu câu khác nhau.

 

3. V て + ください。Hãy làm ~, Vui lòng làm ~

 • Cách dùng: dùng khi yêu cầu, nhờ ai đó làm gì một cách lịch sự. 

 • Ví dụ:

 1. ちょっと待(ま)ってください。Vui lòng/Xin hãy chờ một chút.

 2. 薬(くすり)を飲(の)んでください。Hãy uống thuốc đi.

 3. 漢字(かんじ)を書(か)いてください。Hãy viết chữ kanji đi.

 

4. 今何をしていますか。Bây giờ bạn đang làm gì vậy?

V ています。Tôi đang làm ~

 • Cách dùng: dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

 • Ví dụ:

 1. 今(いま)あなたは何(なに)をしていますか。Bây giờ bạn đang làm gì vậy?

私(わたし)は映画(えいが)を見(み)ています。Tôi đang xem phim.

 1. 彼(かれ)は遊(あそ)んでいます。Anh ấy đang đi chơi.

 

5. V(thể ます)しょうか。đề nghị được làm giúp ai đó việc gì

ええ、お願(ねが)いします。Vâng, bạn giúp tôi nhé/ Cảm ơn bạn.

いいえ、けっこうです。Không, tôi làm được rồi.

 • Cách dùng: người nói ngỏ ý làm gì đó giúp cho người nghe.

 • Ví dụ:

 1. 地図(ちず)を書(か)きましょうか。Tôi vẽ bản đồ cho bạn nhé!

ええ、おねがいします。Vâng, bạn giúp tôi nhé!

 1. 電気(でんき)を消(け)しましょうか。Tôi tắt đèn giúp bạn nhé!

いいえ、けっこうです。 Không, tôi làm được rồi.

 

Học xong thể て các bạn sẽ được học những thể nào khác, cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học nhé! >>> Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 15

Bạn biết gì chưa?? Khóa học HOT nhất năm của Kosei đã ra mắt: >>> Khóa học N3 Online

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n5-va-n1427.html
Hẳn chúng ta đều biết ある nghĩa là "có", nhưng trong thực tế hàng ngày, chúng...
https://kosei.vn/cach-su-dung-dau-ngoac-trong-tieng-nhat-n416.html
Hệ thống các ký tự dấu ngoặc của tiếng Nhật, còn gọi là 括弧(カッコ ) vô cùng...
https://kosei.vn/phan-biet-tro-tu-tieng-nhat-va-n1216.html
Như tất cả chúng ta đều biết, 2 trợ từ でvà に  có rất nhiều cách sử dụng, trong...
https://kosei.vn/moi-nhat-tong-hop-ngu-phap-tieng-nhat-n5-n100.html
Chào các bạn, sau một thời gian học ngữ pháp từ bài 1 đến bài 25 các bạn thấy sao...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-25-mau-cau-gia-dinh-gia-su-n101.html
Bài cuối cùng trong series ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 25 - Giáo trình Minna no Nihongo...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-24-mau-cau-cho-tang-n102.html
Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 24 - Giáo trình Minna no Nihongo, chúng ta sẽ học về...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-23-khi-luc-n103.html
Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 23 - Giáo trình Minna no Nihongo, các bạn cùng trung tâm...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-22-dinh-ngu-n104.html
Định ngữ là gì? Cách chia như thế nào? Các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-21-mau-cau-neu-len-quan-diem-suy-nghi-n105.html
Trong Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 21 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Cách...