Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Nguyễn Thế Đức

05/05/2020 | 08:57

Họ và tên: Nguyễn Thế Đức

Trình độ: N2

Chức vụ: Giảng viên

Kinh nghiệm: 3 năm giảng dạy tiếng Nhật