Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Nguyễn Uyên Minh

05/05/2020 | 09:03

Họ và tên: Nguyễn Uyên Minh

Trình độ: N2

Chức vụ: Giảng viên

Kinh nghiêm 6 năm giảng dạy tiếng Nhật