Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

Những Kanji có họ hàng với chữ HUYNH 兄

Cùng Kosei phân tích và ghi nhớ những Kanji có họ hàng với chữ Huynh 兄 đó thật dễ dàng nhé! 兄 là một Kanji rất quen thuộc, ngay cả các bạn N5 có thể nhận ra từ này. Nhưng bạn có biết chỉ cần biến hóa một chút, chữ Huynh sẽ biến thành những chữ Hán khác nhau không? 

Những Kanji có họ hàng với chữ HUYNH 兄

kanji có họ hàng với chữ huynh 兄

Cấp độ Kanji Hán Việt Nghĩa Âm Kun Âm On
N4 HUYNH anh trai
 • あに
兄【あに】anh trai
 • ケイ
家兄【かけい】anh trai tôi
 • キョウ
兄弟【きょうだい】anh em
N2 HUỐNG tình huống
 • まし.て
 • いわ.んや
 • おもむき
 • キョウ
状況【じょうきょう】bối cảnh, tình huống
実況【じっきょう】tình hình thực tế
近況【きんきょう】tình trạng gần đây
N2 CHÚC chúc mừng
 • いわ.う
祝う【いわう】ăn mừng, chúc mừng
 • シュク
祝福する【しゅくふく】chúc phúc, chúc mừng
祝日【しゅくじつ】ngày lễ
 • シュウ
  CHÚ thần chú
 • まじな.う
 • のろ.い
呪い【のろい】lời nguyền rủa
 • まじな.い
 • のろ.う
呪う【のろう】nguyền rủa
 • ジュ
呪物崇拝【じゅぶつすうはい】Đạo thờ vật
呪詛する【じゅそする】nguyền rủa
呪符【じゅふ】bùa
 • シュ
 • シュウ
N1 KHẮC khắc phục
 • か.つ
打ち克つ【うちかつ】thắng
 • コク
克服【こくふく】khắc phục
N2 ĐẢNG đảng phái
 • なかま
 • むら
 • トウ
党則【とうそく】quy tắc đảng
党派【とうは】đảng phái
政党【せいとう】chính đảng
N2 THUẾ tô thuế  
 • ゼイ
増税【ぞうぜい】sự tăng thuế
免税する【めんぜいする】miễn thuế
納税する【のうぜいする】đóng thuế
脱税する【だつぜい】trốn thuế
N3 THUYẾT tiểu thuyết
 • と.く
説く【とく】giải thích, biện hộ
 • セツ
小説【しょうせつ】tiểu thuyết
解説する【かいせつ】giải thích
 • ゼイ
勧説【かんぜい】giải thích rõ ràng
遊説する【ゆうぜいする】vận động tranh cử
N2 NHUỆ nhọn, sắc
 • するど.い
鋭い【するどい】sắc bén, nhọn
 • エイ
鋭角【えいかく】góc nhọn
精鋭【せいえい】tinh nhuệ
鋭敏な【えいびんな】gai góc
N1 THOÁT thoát y
 • ぬ.ぐ
脱ぐ【ぬぐ】cởi (quần áo, giày), bỏ (mũ), lột
 • ぬ.げる
脱げる【ぬげる】cởi ra
 • ダツ
脱獄する【だつごくする】vượt ngục
脱衣所【だついじょ】phòng thay đồ
N1 DUYỆT mãn nguyện
 • よろこ.ぶ
悦ぶ【よろこぶ】để vui vẻ
 • よろこ.ばす
 • エツ
悦に入る【えつにいる】hài lòng, hả hê, thỏa mãn
N1 DUYỆT kiểm duyệt
 • けみ.する
 • エツ
閲覧室【えつらんしつ】phòng đọc sách
検閲【けんえつ sự kiểm duyệt

Chăm chỉ ôn tập rồi bạn sẽ không còn sợ Kanji tiếng Nhật nữa!

>>> Ôn lại những Kanji có chứa bộ Thiệt - cái lưỡi

>>> Đọc vanh vách 16 Kanji có chứa bộ Môn - cánh cổng

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/cac-kanji-giong-nhau-co-chua-bo-tu-ngoi-chua-n3203.html
Có rất nhiều Kanji giống nhau có chứa bộ Tự ( 寺), nếu bạn còn băn khoăn về cách...
https://kosei.vn/hoc-nhung-kanji-co-lien-quan-toi-chu-tri-n3201.html
Cùng Kosei học những kanji có liên quan tới chữ  TRI ( 知)  trong "tri thức", mang...
https://kosei.vn/tap-hop-kanji-tu-n5-den-n1-theo-bo-ky-n3200.html
Cùng Kosei phá tan nỗi sợ Kanji qua series bài học Kanji theo bộ nhé! Trong bài học này,...
https://kosei.vn/truy-lung-kanji-theo-bo-can-tu-so-cap-den-n1-n3195.html
Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về Kanji theo bộ Cân từ sơ cấp đến N1 nhé! ...
https://kosei.vn/cung-hoc-cac-kanji-giong-nhau-theo-chu-tac-n3194.html
Tớ nhìn chữ 昨日 với 作る cứ giống nhau, khó phân biệt lắm, Kosei chỉ tớ cách phân biệt...
https://kosei.vn/hoc-tat-tan-tat-kanji-theo-bo-thiet-n3179.html
Theo Hán Việt 舌 - THIỆT mang ý nghĩa là cái lưỡi. Vì thế, nhiều chữ Hán quen thuộc...
https://kosei.vn/16-kanji-tu-n5-den-n1-chua-bo-mon-33-lam-sao-de-phan-biet-n3171.html
Có lẽ bộ Môn là bộ thành phần của 16 Kanji khác nhau. Cùng Kosei giải nghĩa tất cả 16...
https://kosei.vn/phan-biet-6-kanji-theo-bo-chi-de-dang-nho-kosei-n3163.html
Hôm nay hãy cùng Kosei phân biệt những Kanji theo  bộ Chi nhé! Hán Việt...
https://kosei.vn/them-cac-kanji-bo-khiem-quen-thuoc-voi-n3-day-n3159.html
Kanji b ộ Khiếm - trong khiếm khuyết, mang ý nghĩ là sự thiếu thốn. Hãy cùng Trung tâm tiếng...
zalo