Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

Tập hợp Kanji từ N5 đến N1 theo bộ KỶ

Cùng Kosei phá tan nỗi sợ Kanji qua series bài học Kanji theo bộ nhé! Trong bài học này, Kosei sẽ phân biệt giúp bạn các Kanji có chứa bộ KỶ - 己 nhé!

Tập hợp Kanji từ N5 đến N1 theo bộ KỶ

Kanji có chứa bộ kỉ

Cấp độ Kanji Hán Việt Nghĩa Âm Kun Âm On
N1 KỶ thế kỷ  
世紀【せいき】thế kỷ
紀元前【きげんぜん】trước công nguyên
N3 nhật ký
 • しる.す
記す【しるす】đánh dấu
日記【にっき】nhật ký
記者【きしゃ】ký giả, phóng viên
記念日【きねんび】ngày kỷ niệm
N1 KỴ đố kỵ
 • い.む
忌む いむ trốn tránh, xa lánh
 • い.み
忌み数いみかず số không may mắn
 • い.まわしい
忌まわしい いまわしい khó chịu, làm bực mình
忌避 きひ sự trốn tránh
N2 CẢI cải cách
 • あらた.める
改める【あらためる】cải thiện, thay đổi
 • あらた.まる
改まる【あらたまる】sửa đổi, hoàn lương
 • カイ
改善する【かいぜん】cải thiện, tiến bộ
改札口【かいさつぐち】cổng soát vé
改正する【かいせい】cải chính, sửa chữa
N1 PHI phi tần
 • きさき
N3 PHỐI phân phối
 • くば.る
配る【くばる】phân phát, phân phối
 • ハイ
配達する【はいたつ】vận chuyển
心配する【しんぱいする】lo lắng
配列【はいれつ】sự xếp hàng
N4 KHỞI khởi dậy
 • お.きる
起きる【おきる】thức dậy
 • お.こる
起こる おこる xảy ra
 • お.こす
起こす【おこす】đánh thức, đỡ dậy, dựng dậy
 • おこ.す
 • た.つ
起因きいんnguyên nhân
起用
きよう cuộc hẹn
起動
きどう khởi động

Cùng mình ôn tập lại các bài Kanji trước nhé!

>>> Hãy bắt đầu ôn tập lại các Kanji chứa bộ Thiệt - cái lưỡi nào!

>>> Sau đó ôn tập sang bài có Kanji chứa bộ MỊCH - sợi chỉ nữa ~

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/cac-kanji-giong-nhau-co-chua-bo-tu-ngoi-chua-n3203.html
Có rất nhiều Kanji giống nhau có chứa bộ Tự ( 寺), nếu bạn còn băn khoăn về cách...
https://kosei.vn/hoc-nhung-kanji-co-lien-quan-toi-chu-tri-n3201.html
Cùng Kosei học những kanji có liên quan tới chữ  TRI ( 知)  trong "tri thức", mang...
https://kosei.vn/truy-lung-kanji-theo-bo-can-tu-so-cap-den-n1-n3195.html
Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về Kanji theo bộ Cân từ sơ cấp đến N1 nhé! ...
https://kosei.vn/cung-hoc-cac-kanji-giong-nhau-theo-chu-tac-n3194.html
Tớ nhìn chữ 昨日 với 作る cứ giống nhau, khó phân biệt lắm, Kosei chỉ tớ cách phân biệt...
https://kosei.vn/nhung-kanji-co-ho-hang-voi-chu-huynh-n3189.html
Cùng Kosei phân tích và ghi nhớ những Kanji có họ hàng với chữ Huynh  兄 ...
https://kosei.vn/hoc-tat-tan-tat-kanji-theo-bo-thiet-n3179.html
Theo Hán Việt 舌 - THIỆT mang ý nghĩa là cái lưỡi. Vì thế, nhiều chữ Hán quen thuộc...
https://kosei.vn/16-kanji-tu-n5-den-n1-chua-bo-mon-33-lam-sao-de-phan-biet-n3171.html
Có lẽ bộ Môn là bộ thành phần của 16 Kanji khác nhau. Cùng Kosei giải nghĩa tất cả 16...
https://kosei.vn/phan-biet-6-kanji-theo-bo-chi-de-dang-nho-kosei-n3163.html
Hôm nay hãy cùng Kosei phân biệt những Kanji theo  bộ Chi nhé! Hán Việt...
https://kosei.vn/them-cac-kanji-bo-khiem-quen-thuoc-voi-n3-day-n3159.html
Kanji b ộ Khiếm - trong khiếm khuyết, mang ý nghĩ là sự thiếu thốn. Hãy cùng Trung tâm tiếng...
zalo