Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Giáo trình học tiếng Nhật

Giáo trình N4: にほんごチャレンジN4[ことば] | Nihongo Challenge N4 Kotoba

Giáo trình N4: にほんごチャレンジN4[ことば] | Nihongo Challenge N4 Kotoba

09/01/2020 | 08:31

Kosei hôm nay đưa đến các bạn tham khảo giáo trình にほんごチャレンジN4[ことば]| giáo trình Nihongo Challenge N4 Kotoba! Cùng luyện tiếng Nhật thật chăm chỉ với cuốn giáo trình này nhé!

Giáo trình N4-5:  にほんごチャレンジ N4・N5[かんじ] | Nihongo Challenge N4-N5 Kanji

Giáo trình N4-5: にほんごチャレンジ N4・N5[かんじ] | Nihongo Challenge N4-N5 Kanji

09/01/2020 | 08:27

Ơn trời, bộ giáo trình Nihongo Challenge N4-N5 Kanji đây rồi! Cùng Kosei tham khảo giáo trình N4:  にほんごチャレンジ N4・N5[かんじ] | Nihongo Challenge N4-N5 Kanji nhé!

Giáo trình N5: 日本語能力試験公式問題集 N5 - Đề thi thử JLPT N5

Giáo trình N5: 日本語能力試験公式問題集 N5 - Đề thi thử JLPT N5

08/01/2020 | 15:47

Hỡi các bạn học viên đang chuẩn bị thi JLPT N5, cùng Kosei tham khảo giáo trình N5: 日本語能力試験公式問題集 N5 - Đề thi thử JLPT N5 nhé!

Giáo trình N4: 日本語能力試験公式問題集 N4 - Đề thi thử JLPT N4

Giáo trình N4: 日本語能力試験公式問題集 N4 - Đề thi thử JLPT N4

08/01/2020 | 15:42

Cuốn giáo trình này rất cần thiết cho ai chuẩn bị tham gia đề thi thử JLPT N4 đó nhé! Cùng Kosei tham khảo cuốn giáo trình N4: 日本語能力試験公式問題集 N4 - Đề thi thử JLPT N4.

Giáo trình N3 - Taisaku Mondai & Yoten Seiri N3

Giáo trình N3 - Taisaku Mondai & Yoten Seiri N3

08/01/2020 | 15:26

Tiếp tục series giáo trình học tiếng Nhật, hôm nay cùng Kosei tham khảo giáo trình Taisaku Mondai & Yoten Seiri N3 nhé!

Giáo trình N3 - Moshi to Taisaku N3

Giáo trình N3 - Moshi to Taisaku N3

08/01/2020 | 15:22

Hôm nay, Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục mang đến bạn giáo trình Moshi To Taisaku N3. Cùng tham khảo nhé!