Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học từ vựng tiếng Nhật

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 21

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 21

17/06/2020 | 08:21

Bạn đang đến những bài học cuối cùng của từ vựng Minna no Nihongo bài 21. Hãy bắt đầu luyện đề thi và học bài 21 từ vựng N5 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 20

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 20

16/06/2020 | 16:04

Từ vựng Minna no Nihongo bài 20 và cùng đếm ngược 5 bài nữa là hoàn thành hết kiến thức N5! Hãy bắt đầu ôn tập và luyện đề thi JLPT N5 nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 19

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 19

16/06/2020 | 15:42

Bạn đã ôn lại từ vựng các bài trước chưa? Cùng cố gắng với trung tâm tiếng Nhật Kosei đi qua từ vựng Minna no Nihongo bài 19 và qua hết 25 bài Minna nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 18

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 18

16/06/2020 | 15:16

Hãy giữ vững sự kiên trì của bạn trong từ vựng Minna no Nihongo bài 18 này và 7 bài tiếp theo để hoàn thành từ vựng N5 nhé! Bạn cùng Kosei đã đi gần hết chặng đường rồi đó! 

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 17

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 17

16/06/2020 | 15:02

Từ vựng Minna no Nihongo bài 17 trong series tiếng Nhật N5 đã được đăng tải hơn một nửa chặng đường. Tiếp tục lộ trình học của trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 16

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 16

16/06/2020 | 14:42

Từ vựng Minna no Nihongo bài 16 trong series tiếng Nhật N5 đã được đăng tải hơn một nửa chặng đường. Tiếp tục lộ trình học tiếng Nhật cùng Kosei nhé!