Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học từ vựng tiếng Nhật

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 9

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 9

04/06/2020 | 10:48

Bạn đã thuộc làu làu từ vựng bài trước chưa? Hôm nay hãy tiếp tục cùng học với trung tâm tiếng Nhật Kosei từ vựng Minna no Nihongo bài 9 nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 8

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 8

04/06/2020 | 10:25

Trung tâm tiếng Nhật Kosei giới thiệu bạn từ vựng Minna no Nihongo bài 8. Các bạn hãy làm quen với các tính từ trong từ vựng N5 tiếng Nhật nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 7

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 7

02/06/2020 | 11:34

Từ vựng Minna no Nihongo bài 7 có rất nhiều từ vựng về vật dụng hàng ngày. Hãy khám phá cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 6

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 6

02/06/2020 | 10:46

Bạn đã nhớ hết 5 bài từ vựng đầu tiên chưa? Theo dõi từ vựng Minna no Nihongo bài 6 trên website của trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 5

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 5

02/06/2020 | 10:21

Từ vựng tiếng Nhật N5 Minna no Nihongo theo giáo trình N5 giới thiệu các bạn từ vựng về phương tiện để bạn có thể miêu tả cách thức di chuyển từ địa điểm này tới địa điểm khác!

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 4

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 4

01/06/2020 | 11:00

Tiếp tục với chuỗi từ vựng N5 theo giáo trình Minna no Nihongo. Kosei gửi bạn list từ vựng đầy đủ của bài 4.