Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

Tổng hợp Hán tự đã thi trong kỳ thi JLPT N3 (Phần 1)

Tiếp tục hỗ trợ các bạn ôn tập cho kỳ thi JLPT, trong bài viết này, trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ tổng hợp tới các bạn những từ Hán tự đã thi trong kỳ thi JLPT N3 - mondai 1 và mondai 2 phần thi từ vựng của N3. Đặc điểm của 2 mondai này là bạn sẽ phải chọn chữ Kanji tương ứng với từ vựng được viết bằng Hiragana trong câu, hoặc ngược lại bạn phải chọn được đáp án viết bằng Hiragana của một chữ Kanji.Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Tổng hợp Hán tự đã thi trong kỳ thi JLPT (Phần 1)

hán tự kanji n3 đã thi

Phần 1: bao gồm các chữ Hán tự N3 đã thi trong năm 2010, 2011 và 2012

 • Hán tự N3 thi Năm 2010:

 1. 包(つつ)む (BAO): gói ghém, bọc vào, bao bọc

 2. 得意(とくい) (ĐẮC Ý): tâm đắc, giỏi

 3. 発見(はっけん) (PHÁT KIẾN): sự phát hiện

 4. 表(あらわ)す (BIỂU): diễn tả, biểu hiện

 5. 件(けん) (KIỆN): vụ việc, trường hợp, vấn đề

 6. 通勤(つうきん) (THÔNG CẦN): đi làm

 7. 岩(いわ)(NHAM): đá, bờ đá

 8. 努力(どりょく) (NỖ LỰC): nỗ lực

 9. 正常(せいじょう) (CHÍNH THƯỜNG): sự bình thường, thông thường

 10. 血液(けつえき) (HUYẾT DỊCH): máu

 11. 追(お)う (TRUY): đuổi theo, đeo đuổi

 12. 降(お)りる(GIÁNG): xuống (xe)

 13. 身長(しんちょう)(THÂN TRƯỜNG): chiều cao, vóc người

 14. 物語(ものがたり)(VẬT NGỮ): truyện, câu chuyện

 • Hán tự N3 thi Năm 2011

 1. 過去(かこ) (QUÁ KHỨ): quá khứ

 2. 到着(とうちゃく)(ĐÁO TRƯỚC): đến

 3. 折(お)る(CHIẾT): bẻ, hái, gẫy, gập lại

 4. 情報(じょうほう)(TÌNH BÁO): thông tin, tin tức

 5. 値段(ねだん) (TRỊ ĐOẠN): giá cả

 6. 深(ふか)い(THÂM): sâu, sâu sắc

 7. 返(かえ)す (PHẢN): trả lại

 8. 表面(ひょうめん)(BIỂU DIỆN): bề mặt, bề ngoài

 9. 現在(げんざい) (HIỆN TẠI): hiện tại, bây giờ, lúc này

 10. 自由(じゆう) (TỰ DO): tự do

 11. 法律(ほうりつ) (PHÁP LUẬT): pháp luật

 12. 観光(かんこう)(QUAN QUANG): sự tham quan, du lịch

 13. 券(けん)(KHOÁN): vé, phiếu

 14. 涙(なみだ)(LỆ): nước mắt

 • Hán tự N3 thi Năm 2012:

 1. 汗(あせ)(HÃN): mồ hôi

 2. 配(くば)る(PHỐI): phân phối, phân phát

 3. 完成(かんせい) (HOÀN THÀNH): hoàn thành

 4. 島(しま) (ĐẢO): hòn đảo, đảo

 5. 困(こま)る (KHỐN): khó khăn, rắc rối

 6. 平日(へいじつ)(BÌNH NHẬT): ngày thường

 7. 卒業(そつぎょう)(TỐT NGHIỆP): sự tốt nghiệp

 8. 固(かた)い (CỐ): cứng , chắc, cứng nhắc, rắn chắc

 9. 守(まも)る(THỦ): bảo vệ, tuân theo, giữ

 10. 週刊誌(しゅうかんし) (CHU CAN CHỈ): tờ báo hàng tuần

 11. 相談(そうだん)(TƯƠNG ĐÀM): cuộc trao đổi, sự trao đổi

 12. 自信(じしん) (TỰ TIN): tự tin

 13. 温(あたた)める (ÔN): làm ấm, làm nóng

 14. 原料(げんりょう)(NGUYÊN LIỆU): nguyên liệu, thành phần

Tiếp tục với phần 2 cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé: 

>>> Tổng hợp Hán tự đã thi trong kỳ thi JLPT N3 (Phần 2)

>>> Khóa luyện thi N3

>>> Cùng ôn lại ngữ pháp N3 với bài Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Nhật N3 cùng Kosei nhé.

>>> Các mẫu câu nghe thường gây nhầm lẫn trong đề thi JLPT N3

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-t-n2272.html
Bài cuối cùng trong serie Tổng hợp Kanji N3 theo âm on: Hàng T cũng đã lên sóng rồi...
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-y-n2270.html
Serie tổng hợp kanji N3 tiếp tục với kanji N3 theo âm on hàng Y đây các bạn ơi! Cách tổng...
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-z-n2262.html
Các kanji N3 theo âm on hàng Z (ザ) thường xuất hiện trong N3 đây ạ! Khi học các...
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-j-n2257.html
Tiếp tục với hàng J của serie Kanji N3 theo âm on với Trung tâm tiếng Nhật Kosei nào! Giấy bút...
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-r-n2255.html
Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học tổng hợp Kanji N3 theo âm on hàng R này và...
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-n-n2251.html
Series Kanji N3 theo âm on hàng N (ナ), tuy không có nhiều kanji được giới thiệu trong bài...
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-m-n2249.html
Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei bắt đầu bài học thú vị về Kanji N3 theo âm on hàng...
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-s-phan-2-n2244.html
Hôm nay Trung tâm tiếng Nhật Kosei đem đến cho bạn bài Tổng hợp Kanji N3 theo âm on: hàng S...
https://kosei.vn/tong-hop-kanji-n3-theo-am-on-hang-s-phan-1-n2243.html
Tiếp tục với series Kanji N3 theo âm on, và lần này lại là một bài phải chia làm 2 phần...
zalo