Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N2 (phần 1)

Hôm nay, Trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ giúp các bạn Tổng hợp Ngữ pháp N2 – phần 1, dựa theo giáo trình 『新完全マスター文法 日本語能力試験N2』. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn khi ôn luyện sau khi hoàn thành quá trình học tập.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N2 (phần 1)

tổng hợp ngữ pháp n2

1

 

~際(に) Khi (dung trong thông báo)

2

 

~に際して・にあたって Nhân dịp (trường hợp cụ thể, diễn ra một lần)

3

 

~たとたん(に) Ngay lập tức

4

 

~(か)と思うと・~(か)と思ったら Vừa mới___thì

5

 

~か~ないかうちに Vừa mới___thì

6

 

~最中だ Giữa lúc__

7

 

 

~うちに ・Trong lúc

 

・Tranh thủ

8

 

~ばかりだ・~一方だ Xu hướng biến đổi

9

 

~(よ)うとしている Sắp sửa, định

10

 

~つつある Xu hướng đang biến đổi

11

 

~つつ Vừa làm cái này vừa làm cái kia

12

 

~てはじめて Chỉ sau khi__mới

13

 

~上(で) Sau khi làm 1 việc mang tính chuẩn bị ___thì

14

 

~次第 Sau khi

15

 

~て以来・~てこのかた Sau khi__một trạng thái mãi diễn ra

16

 

~てからでないと・~てからでなければ Nếu không làm một việc mang tính chuẩn bị__ thì không thể

17

 

~をはじめ(として) Đưa ra ví dụ tiêu biểu của tập hợp

18

 

~からして Đưa ra ví dụ nhỏ để thấy toàn thể

19

 

~にわたって Trong phạm vi

20

 

~を通じて・~をとおして Thông qua, trong suốt khoảng

21

 

~限り Giới hạn trong toàn bộ phạm vi

22

 

~だけ Đến mốc giới hạn của phạm vi

23

 

~に限り Ngoại lệ, chỉ dành cho

24

 

~限り(は) Chừng nào, khi nào còn__

25

 

~限りでは Trong phạm vi thông tin được biết

26

 

 

~に限って ・Việc khác với ngày thường

・Không may vào đúng lúc

・Nói phán đoán, tin tưởng tốt

27

 

~に限らず Không giới hạn phạm vi (còn phạm vi lớn hơn)

28

 

~のみならず Không giới hạn chủng loại (còn thứ khác)

29

 

~ばかりか Không chỉ, mà còn hơn thế về mức độ

30

 

~はもとより Thứ này thì đương nhiên__ thứ khác cũng vậy

31

 

~上(に) Thêm vào đó

32

 

~に関して Liên quan đến___

33

 

~をめぐって Tranh luận, đấu tranh xoay quanh

34

 

~にかけては Giỏi nhất về phương diện nào

35

 

 

~に対して ・Thái độ đối với người khác, quan điểm khác

・Đối lập

36

 

~にこたえて Đáp lại nguyện vọng, mong muốn

37

 

~をもとに(して) Dựa trên cái làm gốc để tạo cái mới

38

 

~に基づいて Dựa trên những tiêu chuẩn đã được đặt ra

39

 

~に沿って Tuân theo, dọc theo

40

 

~のもとで・~のもとに Dưới sự ảnh hưởng, dưới sự bảo vệ của

41

 

~向けだ Hướng tới đối tượng

42

 

~につれて・~にしたがって Ảnh hưởng kéo theo theo đổi (thay đổi rõ về 1 chiều hướng)

43

 

~にともなって・~とともに Ảnh hưởng kéo theo thay đổi (thay đổi chung, không có chiều hướng)

44

 

~次第だ Phụ thuộc vào___để quyết định

45

 

~に応じて Ứng với, phù hợp với

46

 

~につけて Mỗi lần làm gì thì có cảm giác___

47

 

~やら~やら Đưa ra ví dụ, có nhiều cái khác nữa

48

 

~というか~というか Nói cách này hay cách khác cũng được

49

 

~にしても~にしても・~にしろ~にしろ・~にせよ~にせよ Dù cái này hay cái kia cũng vậy

50

 

~といった Đưa ra vài ví dụ cụ thể

51

 

~を問わず Không yêu cầu về___

52

 

~にかかわりなく・~にかかわらず Không liên quan đến___

53

 

~もかまわず Không ngại, không màng đến___

54

 

~はともかく(として) Bỏ qua việc này, nói việc kia trước do chủ quan người nói

55

 

~はさておき Tạm gác việc này, nói việc kia trước vì nó quan trọng hơn

56

 

~わけがない Tuyệt đối không thể có chuyện

57

 

~どころではない・~どころか Không chỉ là, thực tế còn khác xa hơn thế

58

 

~ものか Tuyệt đối không

59

 

~わけではない・~というわけではない Không hẳn là

60

 

~というものではない・~というものでもない Không phải cứ đáp ứng được điều kiện là được

61

 

~とは Định nghĩa

62

 

~といえば ・Nhân tiện nhắc đến

・Nói ___ thì đúng là ___thật, nhưng___

63

 

~というと・~といえば・といったら Nhắc đến ___ thì nghĩ tới ngay

64

 

~(のこと)となると Cứ động đến chủ đề ___ là thái độ thay đổi khác lạ

65

 

~といったら Nhấn mạnh mức độ khác thường khi nhắc đến___

Tiếp tục tổng hợp ngữ pháp N2 phần 2 cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé! 

>>> Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N2 (phần 2)

>>> Khóa luyện thi N2

>>> Tổng hợp Từ vựng đã thi trong N2 (phần 1)

>>> Học tiếng Nhật giao tiếp: chủ đề An ủi, động viên

>>> Ebook tổng hợp các mẫu ngữ pháp N2

>>> Download ngay tại đây

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/tong-hop-ngu-phap-da-tung-thi-trong-jlpt-n2-thang-07-2019-n3286.html
Như một bước để ôn tập thì Kosei để tổng hợp giúp bạn NGỮ PHÁP đã từng thi trong JLPT...
https://kosei.vn/tong-hop-ngu-phap-xuat-hien-trong-de-thi-jlpt-n2-12-2020-n3284.html
Bạn có muốn biết ngữ pháp xuất hiện trong đề thi JLPT N2 12/2020 như thế nào không? Theo dõi...
https://kosei.vn/danh-sach-tong-hop-ngu-phap-n2-n2298.html
Tổng hợp link bài viết giúp bạn tra cứu trong nháy mắt!! Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei bỏ...
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2119.html
Ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜にすぎない và  にかぎる có gì giống và khác nhau...
https://kosei.vn/10-ngu-phap-n2-thong-dung-co-trang-thai-phu-dinh-n2117.html
Những ngữ pháp N2 thông dụng có trạng thái phủ định ~ない, các bạn đã biết được...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2103.html
So sánh ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜に沿って và ~めぐって sẽ là 2 cấu trúc ngữ...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2102.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục phân biệt các cấu trúc ngữ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-voi-n2099.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngữ pháp tiếng Nhật N2 với 〜おそれがある...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2097.html
So sánh ngữ pháp tiếng Nhật N2 に違いない  và にきまっている có gì...