Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 20

Từ vựng Minna no Nihongo bài 20 và cùng đếm ngược 5 bài nữa là hoàn thành hết kiến thức N5! Hãy bắt đầu ôn tập và luyện đề thi JLPT N5 nhé!

Minna no Nihongo - Bài 20

từ vựng Minna no Nihongo bài 20

STT Từ vựng Kanji Hán Việt Nghĩa
1 [ビザが~」いります 要ります YẾU cần (visa)
2 しらべます 調べます ĐIỀU tìm hiểu, điều tra
3 なおします 直します TRỰC sửa,chữa
4 しゅうりします 修理します TU LÝ sửa chữa,tu sữa
5 でんわします 電話します ĐIỆN THOẠI gọi điện thoại
6 ぼく BỘC tớ
7 きみ QUÂN cậu,bạn
8 ~くん ~君 QUÂN (hậu tố theo sau tên của em trai)
9 うん     có(cách nói thân mật của “はい”)
10 ううん     không(cách nói thân mật của “いいえ”)
11 サラリーマン     người làm việc cho các công ty
12 ことば 言葉 NGÔN DIỆP từ, tiếng
13 ぶっか 物価 VẬT GIÁ giá cả, mức giá, vật giá
14 きもの 着物 TRƯỚC VẬT kimono (trang phục truyền thông của Nhật Bản)
15 ビザ     visa
16 はじめ 始め THỦY bắt đầu
17 おわり 終わり CHUNG kết thúc
18 こっち     phía này
19 そっち     phía đó
20 あっち     phía kia
21 どっち     ở đâu
22 このあいだ この間 GIAN  hôm nọ
23 みんなで     mọi người
24 ~けど     nhưng(cách nói thân mật của “が”)
25 くにへかえるの 国へ帰るの QUỐC QUY Anh/chị có về nước không?
26 どうするの HẢI Anh/chị tính sao?
27 どうしようかな     Tính sao đây/để tôi xem
28 良かったら     nếu anh/chị thích thì
29 いろいろ 色々 SẮC nhiều thứ, đa dạng

がんばれ!


>>> Ngữ pháp bài 20 - Phân biệt thể thông thường và thể lịch sự

>>> Ôn lại tất tần tật các động từ N5 hay gặp!

>>> Kinh nghiệm học nghe - nói tiếng Nhật nhanh và chuẩn

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-25-n2978.html
Từ vựng Minna no Nihongo bài 25, vậy là bạn đã cùng Kosei đi hết chặng đường 25 bài...
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-24-n2977.html
Học từ vựng Minna no Nihongo bài 24 cùng trung tâm tiếng Nhật  Kosei! Sắp hết tất cả các...
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-23-n2976.html
Tiếp tục cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei  cố gắng học từ vựng Minna no Nihongo bài 23...
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-22-n2975.html
Trung tâm tiếng Nhật Kosei cập nhật từ vựng Minna no Nihongo bài 22 giáo trình từ vựng N5!...
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-21-n2974.html
Bạn đang đến những bài học cuối cùng của từ vựng Minna no Nihongo bài 21. Hãy bắt đầu...
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-19-n2972.html
Bạn đã ôn lại từ vựng các bài trước chưa? Cùng cố gắng với trung tâm tiếng Nhật...
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-18-n2970.html
Hãy giữ vững sự kiên trì của bạn trong từ vựng Minna no Nihongo bài 18 này và 7...
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-17-n2969.html
Từ vựng N5 bài 17 trong series tiếng Nhật N5 đã được đăng tải hơn một nửa chặng đường....
https://kosei.vn/tu-vung-minna-no-nihongo-bai-16-n2968.html
Từ vựng Minna no Nihongo bài 16 trong series tiếng Nhật N5 đã được đăng tải hơn một nửa chặng...
zalo