Học từ vựng tiếng Nhật N2
120 động từ ghép trong tiếng Nhật N2

49

120 động từ ghép trong tiếng Nhật N2

Hôm nay, trong chuyên mục Học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề, trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ tổng hợp giúp các bạn 120 động từ ghép trong tiếng Nhật N2. Trong trình độ N2, bên cạnh những động từ hoàn toàn mới thì còn một bộ phận lớn từ mới là những động từ ghép từ những động từ đơn lại với nhau. Cùng nhau ghi chép lại những cụm từ này nhé!

Đọc thêm
Tổng hợp 100 phó từ tiếng Nhật N2 thường dùng

50

Tổng hợp 100 phó từ tiếng Nhật N2 thường dùng

Để có thể dễ học và sử dụng được các phó từ được yêu cầu trong trình độ N2, Trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ giúp các bạn Tổng hợp 100 phó từ tiếng Nhật N2 thường dùng. Tiếng Nhật có một hệ thống Phó từ ( 副詞) vô cùng đa dạng và phong phú.
Đọc thêm
1 2 3