Học từ vựng tiếng Nhật N5
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 22

01

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 22

Trung tâm tiếng Nhật Kosei cập nhật từ vựng Minna no Nihongo bài 22 giáo trình từ vựng N5! Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem bài học này thú vị ra sao nhé!

Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 23

02

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 23

Tiếp tục cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei cố gắng học từ vựng Minna no Nihongo bài 23 nè! Bạn đã đi gần đến những trang sách cuối cùng của giáo trình Minna no Nihongo!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 24

03

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 24

Học từ vựng Minna no Nihongo bài 24 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei! Sắp hết tất cả các bài trong sách Minna rồi đừng lười nữa nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 21

05

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 21

Bạn đang đến những bài học cuối cùng của từ vựng Minna no Nihongo bài 21. Hãy bắt đầu luyện đề thi và học bài 21 từ vựng N5 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 15

06

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 15

Để trung tâm tiếng Nhật Kosei đồng hành cùng bạn trong từ vựng Minna no Nihongo bài 15 của giáo trình!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 18

07

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 18

Hãy giữ vững sự kiên trì của bạn trong từ vựng Minna no Nihongo bài 18 này và 7 bài tiếp theo để hoàn thành từ vựng N5 nhé! Bạn cùng Kosei đã đi gần hết chặng đường rồi đó!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 17

08

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 17

Từ vựng N5 bài 17 trong series tiếng Nhật N5 đã được đăng tải hơn một nửa chặng đường. Tiếp tục lộ trình học của trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 19

09

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 19

Bạn đã ôn lại từ vựng các bài trước chưa? Cùng cố gắng với trung tâm tiếng Nhật Kosei đi qua từ vựng N5 bài 19 và qua hết 25 bài Minna nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 16

10

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 16

Từ vựng Minna no Nihongo bài 16 trong series tiếng Nhật N5 đã được đăng tải hơn một nửa chặng đường. Tiếp tục lộ trình học tiếng Nhật cùng Kosei nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 20

11

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 20

Từ vựng Minna no Nihongo bài 20 và cùng đếm ngược 5 bài nữa là hoàn thành hết kiến thức N5! Hãy bắt đầu ôn tập và luyện đề thi JLPT N5 nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 12

12

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 12

Tổng hợp từ vựng Minna no Nihongo bài 12 gồm từ vựng về tính từ trong tiếng Nhật và thời tiết!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 13

13

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 13

Kosei hy vọng chuỗi bài học từ vựng này có thể giúp bạn chuẩn bị kiến thức tốt để đáp ứng được kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT trình độ N5! Từ vựng Minna no Nihongo bài 13 sẽ giới thiệu cho bạn rất nhiều động từ đó!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 14

14

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 14

Bạn đã học hết các tính từ ở bài 13 chưa? Từ vựng Minna no Nihongo bài 14 sẽ có rất nhiều động từ cần nhớ đó!

Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 10

15

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 10

Các bạn đã đi đến từ vựng Minna no Nihongo bài 10 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei! Tiếp tục kiên trì học tiếng Nhật nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 11

16

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 11

Bạn đã đi cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei gần nửa chặng đường của bộ I, giáo trình Minna no Nihongo rồi đó! Bạn đã sẵn sàng học tiếp từ vựng Minna no Mihongo bài 11 chưa?
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 9

17

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 9

Bạn đã thuộc làu làu từ vựng bài trước chưa? Hôm nay hãy tiếp tục cùng học với trung tâm tiếng Nhật Kosei từ vựng Minna no Nihongo bài 9 nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 8

18

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 8

Trung tâm tiếng Nhật Kosei giới thiệu bạn từ vựng Minna no Nihongo bài 8. Các bạn hãy làm quen với các tính từ trong từ vựng N5 tiếng Nhật nhé!
Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 7

19

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 7

Từ vựng Minna no Nihongo bài 7 có rất nhiều từ vựng về vật dụng hàng ngày. Hãy khám phá cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 5

20

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 5

Từ vựng tiếng Nhật N5 Minna no Nihongo theo giáo trình N5 giới thiệu các bạn từ vựng về phương tiện để bạn có thể miêu tả cách thức di chuyển từ địa điểm này tới địa điểm khác! Bạn đã sẵn sàng giấy bút để ghi chép và học những từ vựng dưới đây cùng Kosei chưa? Chúng ta bắt đầu ngay nhé!

Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 6

21

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 6

Bạn đã nhớ hết 5 bài từ vựng đầu tiên chưa? Theo dõi từ vựng Minna no Nihongo bài 6 trên website của trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 3

22

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 3

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục luyện tập những từ vựng cơ bản đầu tiên trong giáo trình Minna no Nihongo nhé!

Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 4

23

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 4

Tiếp tục với chuỗi từ vựng N5 theo giáo trình Minna no Nihongo. Kosei gửi bạn list từ vựng đầy đủ của bài 4.

Đọc thêm
Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 2

24

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 2

Những từ vựng ban đầu rất cơ bản và thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, bạn hãy học thật chắc chắn những từ vựng này để có thể có nền tảng cơ bản vững chắc trong quá trình học tiếng Nhật nhé!
Đọc thêm
1 2