Thư viện
Download ngay bộ giáo trình Minna no nihongo sơ cấp và trung cấp Tiếng Việt

193

Download ngay bộ giáo trình Minna no nihongo sơ cấp và trung cấp Tiếng Việt

Trung tâm tiếng Nhật Kosei cung cấp miễn phí giáo trình Minna no nihongo là giáo trình vỡ lòng dành cho các bạn học viên mới bắt đầu làm quen và học tập tiếng Nhật

Đọc thêm
Nhanh tay nhận ngay giáo trình Minnano nihongo 1 và 2 chi tiết nhất

194

Nhanh tay nhận ngay giáo trình Minnano nihongo 1 và 2 chi tiết nhất

Minna no nihongo 1 & 2 - cuốn sách quan trọng dù đã là master tiếng Nhật vẫn thường xuyên mở lại xem qua

Đọc thêm
Kanji N1 theo số nét | 16

195

Kanji N1 theo số nét | 16

Cùng Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 16 nét tại đây nhé

Đọc thêm
Kanji N1 theo số nét | 15

197

Kanji N1 theo số nét | 15

Cùng Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 15 nét tại đây nhé!

Đọc thêm
Học Kanji N1 theo số nét | 13 nét (phần 1)

198

Học Kanji N1 theo số nét | 13 nét (phần 1)

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 13 nét phần 1 tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.

Đọc thêm
Học Kanji N1 theo số nét | 12 nét (phần 2)

199

Học Kanji N1 theo số nét | 12 nét (phần 2)

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 12 nét phần 2 tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.
Đọc thêm
Kanji N1 theo số nét | 17

203

Kanji N1 theo số nét | 17

Cùng Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 17 nét tại đây nhé!
Đọc thêm
Học Kanji N1 theo số nét | 13 nét (phần 2)

204

Học Kanji N1 theo số nét | 13 nét (phần 2)

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 13 nét phần 2 tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.
Đọc thêm
Kanji N1 theo số nét | 14

205

Kanji N1 theo số nét | 14

Cùng Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 14 nét tại đây nhé!
Đọc thêm
Kanji N1 | Bài 40: Các Hán tự làm hậu tố!

206

Kanji N1 | Bài 40: Các Hán tự làm hậu tố!

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu Kanji N1 bài 40: Các Hán tự làm hậu tố! nhé! Các bạn học Kanji N1 đến đâu rồi??? Học thep chuỗi bài này, các bạn sẽ giỏi Kanji N1 đấy.
Đọc thêm
Kanji N1 | Bài 46: Hán tự khi nói về Y tế, Phúc lợi và Sức khỏe!

207

Kanji N1 | Bài 46: Hán tự khi nói về Y tế, Phúc lợi và Sức khỏe!

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn Kanji N1 bài 46: Hán tự khi nói về Y tế, Phúc lợi và Sức khỏe! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.
Đọc thêm
Học Kanji N1 theo số nét | 4 -nét

208

Học Kanji N1 theo số nét | 4 -nét

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 4 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.
Đọc thêm
Học Kanji N1 theo số nét | 1 - nét

209

Học Kanji N1 theo số nét | 1 - nét

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 1 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.
Đọc thêm
Học Kanji N1 theo số nét | 2 - nét

210

Học Kanji N1 theo số nét | 2 - nét

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 2 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.
Đọc thêm
Học Kanji N1 theo số nét | 9 (phần 1)

211

Học Kanji N1 theo số nét | 9 (phần 1)

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 9 nét phần 1 tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.
Đọc thêm
Kanji N1 | Bài 42: Cặp On-Kun đồng nghĩa!

212

Kanji N1 | Bài 42: Cặp On-Kun đồng nghĩa!

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn bài kanji N1 số 42 Cặp On-Kun đồng nghĩa! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.
Đọc thêm
Kanji N1 | Bài 43: Hán tự khi nói về chủ đề Chính trị!

213

Kanji N1 | Bài 43: Hán tự khi nói về chủ đề Chính trị!

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn bài kanji N1 số 42 Cặp On-Kun đồng nghĩa! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.
Đọc thêm
Kanji N1 | Bài 41: Đơn vị đếm!

214

Kanji N1 | Bài 41: Đơn vị đếm!

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu Kanji N1 bài 41: Đơn vị đếm! nhé!
Đọc thêm
Kanji N1 | Bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp!

215

Kanji N1 | Bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp!

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn​ Kanji N1 bài 45: Hán tự khi nói về Kinh tế và Công nghiệp! Các bạn học Kanji N1 đến đau rồi nhỉ? Học Kanji N1 theo chuỗi bài này vô cùng hiệu quả.
Đọc thêm
Học Kanji N1 theo số nét | 5 - nét

216

Học Kanji N1 theo số nét | 5 - nét

Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tổng hợp lại toàn bộ Kanji N1 có 5 nét tại đây nhé! Các bạn học Kanji theo cách tổng hợp này sẽ học nhanh và nhớ lâu hơn đấy.
Đọc thêm
5 6 7 8 9 10 11 12 13