Học từ vựng tiếng Nhật N5

Từ Vựng Minna No Nihongo: Bài 14

Thứ Tư, 03 Tháng Năm 2023
0/5 - (0 bình chọn)

Bạn đã học hết các tính từ ở bài 13 chưa? Từ vựng Minna no Nihongo bài 14 sẽ có rất nhiều động từ cần nhớ đó! Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục chặng đường chinh phục từ vựng Minna no Nihongo bài 14 tiếng Nhật N5 qua giáo trình Minna no Nihongo nhé!

Minna no Nihongo - Bài 14

từ vựng Minna no Nihongo bài 14, từ vựng bài 14
STT Từ vựng Kanji Hán Việt Nghĩa
1 つけます II     bật (điện, máy điều hòa)
2 けしますI 消します TIÊU tắt (điện, máy điều hòa)
3 あけます II 開けます KHAI mở (cửa, cửa sổ)
4 しめます II 閉めます BẾ đóng (cửa, cửa sổ)
5 いそぎます I 急ぎます

CẤP

vội, gấp
6 まちます I 待ちます ĐÃI đợi, chờ
7 とめます II 止めます CHỈ dừng (băng, ôt ô), đỗ (ôtô)
8 まがります I [みぎへ~] 曲がります [右へ~] THÚC rẽ, quẹo [phải]
9 もちます I 持ちます TRÌ mang, cầm
10 とります I 取ります THỦ lấy (muối)
11 てつだいます I 手伝います THỦ TRUYỀN giúp (làm việc)
12 よびます I 呼びます gọi (taxi, tên)
13 はなします I 話します THOẠI nói, nói chuyện
14 みせます II 見せます KIẾN cho xem, trình
15 おしえます II 教えます GIÁO nói, cho biết
16 はじめます II 始めます THỦY bắt đầu
17 ふります I 降ります GIÁNG rơi [mưa, tuyết~]
18 コピーします III     copy
19 エアコン     máy điều hòa
20 パスポート     hộ chiếu
21 なまえ 名前 DANH TIỀN tên
22 じゅうしょ 住所 TRÚ SỞ địa chỉ
23 ちず 地図 ĐỊA ĐỒ bản đồ
24 しお DIÊM muối
25 さとう 砂糖 SA ĐƯỜNG đường
26 よみかた 読み方 ĐỘC PHƯƠNG cách đọc
27 ~かた ~方 PHƯƠNG cách ~
28 ゆっくり     chậm, thong thả, thoải mái
29 すぐ     ngay, lập tức
30 また      lại (~đến)
31 あとで     sau
32 もう すこし もう 少し THIỂU thêm một chút nữa thôi
33 もう~     thêm~
34 いいですよ。     Được chứ./được ạ.
35 さあ     thôi,/nào, (dùng để thúc giục hoặc khuyến khích ai làm gì.)
36 あれ?     Ô! (câu cảm thán khi phát hiện hoặc thấy cái gì đó lạ, hoặc bất ngờ)
37 まっすぐ     thẳng
38 おつり お釣り ĐIẾU tiền lẻ
39 これでおねがいします これでお願いします NGUYỆN gửi anh tiền này

 

がんばって!


>>> Học luôn ngữ pháp bài 14 - Bắt đầu làm quen với thể  của động từ

>>> Học cách sử dụng các loại dấu ngoặc trong tiếng Nhật

>>> Tất tần tật từ vựng bài 13 hôm qua

>>> Kanji bài 4 dành cho người mới học

Để lại Đánh giá
Đánh giá*
Họ tên *
Email *
Chọn bài viết hiển thị