Học từ vựng tiếng Nhật N5

Từ vựng Minna no Nihongo: Bài 16

Thứ Tư, 03 Tháng Năm 2023
0/5 - (0 bình chọn)

Từ vựng Minna no Nihongo bài 16 trong series tiếng Nhật N5 đã được đăng tải hơn một nửa chặng đường. Tiếp tục lộ trình học tiếng Nhật cùng Kosei nhé!

Minna no Nihongo - Bài 16

 

 

 

STT Từ vựng Kanji Hán Việt Nghĩa
1 のります [でんしゃに~] 乗ります [電車に~] THỪA đi, lên [tàu]
2 おります [でんしゃに~] 降ります [電車に~] GIÁNG xuống [tàu]
3 のりかえます 乗り換えます THỪA HOÁN chuyển, đổi (tàu)
4 あびます [シャワーを~] 浴びます DỤC tắm [vòi hoa sen]
5 いれます 入れます NHẬP cho vào, bỏ vào
6 だします 出します XUẤT lấy ra, rút (tiền)
7 はいります [だいがくに~] 入ります [大学に~] NHẬP vào, nhập học [đại học]
8 でます [だいがくを~] 出ます [大学を~] XUẤT ra, tốt nghiệp [đại học]
9 やめます [かいしゃを~] やめます [会社を~]   bỏ, thôi [việc công ty]
10 おします 押します ÁP bấm, ấn (nút)
11 わかい 若い NHƯỢC trẻ
12 ながい 長い TRƯỜNG dài
13 みじかい 短い DĐOẢN ngắn
14 あかるい 明るい MINH sáng
15 くらい 暗い ÁM tối
16 せが たかい 背が 高い BỐI CAO cao (dùng cho người)
17 あたまが いい 頭が いい ĐẦU thông minh
18 からだ THỂ người, cơ thể
19 あたま ĐẦU đầu
20 かみ PHÁT tóc
21 かお NHAN mặt
22 MỤC mắt
23 みみ NHĨ tai
24 XỈ răng
25 おなか     bụng
26 あし TÚC chân
27 サービス     dịch vụ
28 ジョギング     việc chạy bộ (~をします: chạy bộ)
29 シャワー     vòi hoa sen
30 みどり LỤC màu xanh lá cây
31 [お]てら [お]寺 TỰ chùa
32 じんじゃ 神社 THẦN XÃ đền thờ đạo thần
33 りゅうがくせい 留学生 DU HỌC SINH lưu học sinh, du học sinh
34 一ばん 一番 PHIÊN số―
35 どうやって     làm thế nào~
36 どの~     cái nào~ (dùng với trường hợp từ ba thứ trở lên)
37 [いいえ、]まだまだです。     [không,] tôi còn kém lắm. (cách nói khiêm nhường khi ai đó khen)
38 まず     trước hết, đầu tiên
39 キャッシュカード     thẻ ngân hàng, thẻ ATM
40 あんしょうばんごう 暗証番号 ÁM CHỨNG PHIÊN HIỆU mã số bí mật (mật khẩu)
41 つぎ に 次に THỨ tiếp theo
42 かくにん 確認 XÁC NHẬN sự xác nhận, sự kiểm tra (~します:xác nhận)
43 きんがく 金額 KIM NGẠCH số tiền, khoản tiền
44 ボタン     nút (button)

 

たいへんですね。


>>> Lướt nhanh ngữ pháp Minna no Nihongo bài 16 - Mẫu câu sử dụng động từ thể Te

>>> Thuộc nhanh Kanji N4, N5 bài 6

>>> Thuộc nhanh từ vựng Minna no Nihongo bài 15

>>> TỔNG HỢP 15 CÁCH SỬ DỤNG THỂ て TRONG NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N4,N5

Để lại Đánh giá
Đánh giá*
Họ tên *
Email *
Chọn bài viết hiển thị