Học tiếng Nhật giao tiếp theo chủ đề

Cách Nói Vắn Tắt Của Giới Trẻ Nhật Bản

Thứ Tư, 03 Tháng Năm 2023
0/5 - (0 bình chọn)

Khi nói chuyện với người Nhật, đặc biệt là giới trẻ Nhật Bản, chúng ta không những phải học cách nói chuyện thông thường của giới trẻ Nhật Bản mà chúng ta còn phải học thêm cách nói vắn tắt của họ nữa. 

Vì vậy, hôm nay các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngay cách nói vắn tắt này của giới trẻ Nhật Bản nhé.

Học tiếng Nhật giao tiếp theo chủ đề

>>> Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày

>>> Bỏ túi ngay 12 từ ngữ của giới trẻ Nhật Bản để giao tiếp nào

 

 

Cách nói vắn tắt của giới trẻ Nhật Bản

 

 

Cách nói vắn tắt của giới trẻ Nhật Bản  

1. Theo như ngữ pháp chính quy các bạn đã học trong trường thì khi phủ định động từ 分(わ)かるーーー>分(わ)からない 知(し)るーーー>知(し)らない thì ở đây còn một kiểu nói ngắn gọn hơn nữa đó là (あい)ーーー>(あん) 分(わ)かるーーー>分(わ)からないーーー> 分(ぶん) か らん 知(し)るーーー>知(し)らないーーー>知(ち) らん 行(ゆ)くーーー>行(い)かないーーー>行(ぎょう) かん

入(はい)るーーー>入(はい)らないーーー>入(いり) らん

Và một ngữ pháp nữa cũng bị kéo theo bởi kiểu nói này: ~てもいい。 theo ngữ pháp chính quy thì:

Các bạn hãy nhìn hai động từ 読む và 飲む xem, khi chuyển qua thể て thì nó là んで. Chính vì thế một khi đã đổi (あい)ーーー>(あん) thì cũng phải theo quy luật んで này (nhưng mà là nghĩa phủ định đó nha) : 分(わ)かるーーー>分(わ)からないーーー> 分(ぶん) からんーーー>分(ぶん)からんでいい 知(し)るーーー>知(し)らないーーー> 知(ち) らんーーー>知(ち)らんでいい

行(ゆ)くーーー>行(い)かないーーー> 行(ぎょう) かんーーー>行かんでいい 入(はい)るーーー>入(はい)らないーーー> 入(いり) らんーーー>入(はい)らんでいい

Một lưu ý nữa là cách nói này chỉ áp dụng cho một số động từ thôi, hầu hết là các động từ khi chuyển qua ない形 có âm (R) như 分かる、知る、… và một số rất ít có âm (K) như 行く. Ngoài ra các động từ khác như 言う、探す có đuôi không phải là (R) và (K) thì không dùng.

 

2. Và đây là một số động từ 可能形 với ý nghĩa phủ định (cách trong ngoặc ít khi dùng) 信(しん)じられないーーー> 信(しん)じられん (信(しん)じられへん ít khi được dùng) 入(い)れないーーー> 入(い)れへん (入(い)れん ít khi được dùng) 食(た)べられるーーー> 食(た)べられへん (食べられん ít khi được dùng)

Ngoài ra động từ nhóm II thì sau khi chuyển thành 可能形 thì đôi khi sẽ được nói tắt, hình như đây cũng là ngữ pháp thông thường hay sao ấy. 食(た)べられるーーー>食(た)べれる

出(で)られるーーー>出(で)れる

Cuối cùng là một điều dẫu nó là `Biết rồi, khổ lắm nói hoài nói mãi` nhưng mà không nói không được, đó là những cách nói ở trên rất rất là hỗn xược với người lớn tuổi, ví dụ như: 分(わ)かりません(dạ không hiểu ạ)ーー>分からない(không hiểu)ーー>分らん

 

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei khám phá thêm những trò vui của giới trẻ Nhật nè: >>> Những từ lóng tiếng Nhật phổ biến nhất trên Internet

Để lại Đánh giá
Đánh giá*
Họ tên *
Email *
Bài viết mới