Trang chủ / Thư viện / Đề thi thử JLPT / Đề thi thử JLPT N1 / HOT! Tổng hợp đề thi jlpt N1 các năm| Tải miễn phí Bản đầy đủ
Đề thi thử JLPT N1

HOT! Tổng Hợp Đề Thi Jlpt N1 Các Năm| Tải Miễn Phí Bản Đầy Đủ

Thứ Tư, 03 Tháng Năm 2023
0/5 - (0 bình chọn)

Chiếu theo cấp độ JLPT thì N1 là cấp độ cao nhất và đồng nghĩa với điều đó thì kiến thức N1 khá khó, mang tính học thuật và ứng dụng nghiên cứu nhiều hơn. Việc chuẩn bị sẵn sàng với giai đoạn luyện đề thi JLPT N1 là điều cần thiết. Hôm nay, Kosei sẽ giúp bạn tổng hợp đề thi JLPT N1 các năm ngay bên dưới đây nhé!

* Đề thi JLPT N1 2010:

Đề thi JLPT N1 7/2010:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2010 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2010:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2010 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2011:

Đề thi JLPT N1 7/2011:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2011 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2011:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2011 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2012:

Đề thi JLPT N1 7/2012:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2012 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2012:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2012 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2013:

Đề thi JLPT N1 7/2013:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2013 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2013:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2013 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2014:

Đề thi JLPT N1 7/2014:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2014 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2014:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2014 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2015:

Đề thi JLPT N1 7/2015:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2015 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2015:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2015 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2016:

Đề thi JLPT N1 7/2016:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2016 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2016:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2016 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2017:

Đề thi JLPT N1 7/2017:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2017 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2017:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2017 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2018:

Đề thi JLPT N1 7/2018:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2018 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2018:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem script N1 tháng 12/2018 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2019:

Đề thi JLPT N1 7/2019:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 7/2019 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2019:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem script N1 tháng 12/2019 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2020:

Đề thi JLPT N1 12/2020:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N1 tháng 12/2020 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2021:

Đề thi JLPT N1 7/2021:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N1 tháng 7/2021 Tại đây.

Script N1 tháng 7/2021 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2021:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi tháng 12/2021 Tại đây.

Script N1 tháng 12/2021 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2022:

Đề thi JLPT N1 7/2022:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N1 tháng 7/2022 Tại đây.

Script N1 tháng 7/2022 Tại đây.

Đề thi JLPT N1 12/2022:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi tháng 12/2022 Tại đây.

Script N1 tháng 12/2022 Tại đây.

* Đề thi JLPT N1 2023:

Đề thi JLPT N1 7/2023:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N1 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N1 tháng 7/2023 Tại đây.

Script N1 tháng 7/2023 Tại đây.

Chiếu theo cấp độ JLPT thì N1 là cấp độ cao nhất và đồng nghĩa với điều đó thì kiến thức N1 khá khó, mang tính học thuật và ứng dụng nghiên cứu nhiều hơn. Việc chuẩn bị sẵn sàng với giai đoạn luyện đề thi JLPT N1 là điều cần thiết. Hôm nay, Kosei sẽ giúp bạn tổng hợp hơn 40 đề thi N1 ngay bên dưới đây nhé!

Đề thi JLPT N1 qua các năm kèm đáp án

Hướng dẫn đăng ký tài khoàn thi thử N1 trên Koseionline.vn

Theo từng đợt ôn thi Kosei sẽ mở đề thi thử N1 online trên Koseionline.vn. Sẽ có thông báo chính thức trên các trang mạng xã hội và mail nhắc của Kosei!!

Đến dịp ôn thi mình cùng làm đề thi thử N1 online tại Koseionline.vn

Để bắt đầu tham gia bạn cần Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản trên web Koseionline.vn theo 2 cách:

 

Cách 1:  Đăng nhập bằng FACEBOOK hoặc TÀI KHOẢN GOOGLE

 

Bước 1: Nhấn nút đăng nhập.

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

Bước 2: Nhấn nút FACEBOOK hoặc GOOGLE.

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

Sau khi đăng nhập thành công là chờ đến giờ thi, nhấn mục Thi thử và bắt đầu thôi!!!

Cách 2:  Đăng ký tài khoản bằng cách nhập thông tin

Bước 1: Vào Koseionline.vn, nhấp vào nút đăng ký tài khoản.

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút Đăng ký tài khoản.

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

 

Bước 3: Nhấn nút đăng nhập.

 

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

Bước 4: Điền thông tin đã đăng ký ở bước 2.

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

Bước 5: Đợi đến ngày thi và vào link https://koseionline.vn/trial-test và đăng nhập để thi thử nhé!!

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng làm đề thi N1?

1. Nắm rõ bố cục đề thi JLPT N1

Đề thi JLPT N1 có:

  • Tổng thời gian thi: 165 phút (chưa kể thời gian nghỉ giải lao giữa các phần thi). Đã thay đổi so với đề thi cũ.
  • Điểm đạt : 100/180.
  • Bài thi gồm 2 phần: Moji - Goi + Bunpou + Dokkai và Choukai.

Để nâng cao kỹ năng làm đề thi N1 trước hết cần phải hiểu được bố cục đề thi N1 tại đây nhé!

>>> Cấu trúc đề thi JLPT N1

2. Học theo lộ trình chinh phục JLPT N1 của Kosei

Kosei đã lên lộ trình và kế hoạch học tập theo từng tuần chi tiết. Nhưng dựa vào năng lực học tập của từng cá nhân mà sẽ có thay đổi ít nhiều để đạt được hiệu quả tốt.

Bạn có thể tham khảo lộ trình chinh phục JLPT N1 Online của Kosei dưới đây:

>>> Lộ trình chinh phục JLPT N1 Online

3. Làm đề thi N1 thường xuyên nâng cao kỹ năng làm đề

Đề thi JLPT N1 nổi bật nhiều những mẫu câu, bài đọc dài yêu cầu trình học hiểu cao, đầy ẩn ý. Vì vậy, không chỉ học tiếng mà còn cần phải cập nhật và bổ sung thêm kiến thức văn hoá, xã hội… liên quan. 

Khi kiến thức đã nắm vững trong tay, tiếp đến không thể bỏ qua giai đoạn luyện đề. Trong quá trình luyện đề bạn sẽ cải thiện dần dần tốc độ, kỹ năng tìm từ khoá, tiết kiệm tối đa thời gian làm đề.

Vì vậy hãy kết hợp nhuần nhuyễn Lộ trình học N1 kết hợp với Trọn bộ đề thi N1 qua các năm chắc chắn sẽ giành được điểm đỗ cao trong kỳ thi JLPT.

4. Tham gia nhóm học tập làm đề thi N1 online tại Kosei

Hiện tại, Kosei đã xây dựng được cộng đồng lớn quyết chí chinh phục JLPT N1 như:

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

Group học tiếng Nhật N1 - Chinh phục JLPT:

Trung tâm tiếng Nhật Kosei

JLPT thực chiến Kosei

Chinh phục JLPT N1 cùng Kosei

Tại đây hàng ngày, hằng tuần sẽ cập nhật kiến thức và câu hỏi ôn tập, luyện đề theo chuẩn đề thi N1 và hỏi đáp những thắc mắc trong chuyện học hành. Khi bạn tham gia và theo dõi, chắc chắn tiếng Nhật của bạn sẽ cải thiện và nâng cao năng lực mỗi ngày!

Bí quyết chinh phục đề thi JLPT N1

1. Hãy hành động ngay đừng lưỡng lự

Khi quyết chí dâng cao hãy bắt tay ngay với tâm thế mình sẽ đánh bại được N1. Bạn chớ nản chí chỉ học lâu, học dài. Chuyện gì cũng cần có thời gian tiếp thu, hấp thụ. Kiến thức lại càng phải kiên trì và cần mẫn học đi ôn lại thì mới có tác dụng. Vì vậy, hãy bắt đầu ngay lúc này!! Và rồi bạn sẽ chinh phục được tiếng Nhật N1!

2. Lựa chọn hình thức học N1 phù hợp 

Bạn có thể lựa chọn tự học, học online qua video hay học offline, học online trực tuyến… Mỗi hình thức học sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng:

  • Tự học: Ưu điểm tự do thời gian, dựa vào cảm nhận bản thân lên lộ trình học. Nhược điểm là không có người chỉ dẫn, sát sao. Cần nghiên tắc tuân thủ kế hoạch đã đề ra.

  • Học Online từ video quay sẵn: Ưu điểm tự do thời gian học. Video hướng dẫn chi tiết, có lộ trình học. Nhược điểm là không được tương tác trực tiếp trong môi trường ngoại ngữ. 

  • Học Online trực tuyến: Giao lưu, học hỏi với giáo viên, bạn bè. Được hướng dẫn trực tiếp từ giáo viên. Nhược điểm là quản lý lớp chưa được nghiêm, tương tác cũng hạn chế.

  • Học Offline: Đến lớp học hành, giáo lưu với bạn học, giáo viên trong môi trường ngoại ngữ. Nhược điểm mất thời gian di chuyển.

Để đạt được hiệu quả học tập tốt, Trung tâm tiếng Nhật Kosei có khoá học chinh phục JLPT N1 Offline và Online qua Skype, làm đề thi thực chiến... Tuỳ thuộc vào nhu cầu và điều kiện của cá nhân để lựa chọn hình thức học phù hợp nhất!

3. Lựa chọn phương pháp học hiệu quả

đề thi jlpt n1, 40 đề thi N1, đề thi jlpt n1 pdf, luyện đề thi jlpt n1, cấu trúc đề thi jlpt n1, đáp án đề thi jlpt n1 2021, đáp án đề thi jlpt n1 tháng 12 năm 2021, đề thi jlpt n1 tháng 7 2022, đề thi jlpt n1 2018

Với mỗi kỹ năng tiếng Nhật sẽ có phương pháp học mà bạn cảm thấy hiệu quả. Học chăm chỉ là tốt. Cộng thêm sự thông minh trong phương pháp học sẽ nâng cao năng năng suất, hiệu quả học hành tốt hơn.

Đối với Từ vựng

Bên cạnh việc ghi nhớ từng từ một theo danh sách thì hãy kết hợp học theo sơ đồ tư duy liên kết từ vựng thuộc từng chuyên đề theo định hướng luyện thi.. Thường xuyên lặp lại vốn từ để nhớ lâu hơn. Bên cạnh đó còn có tình huống và câu văn điển hình của từ vựng giúp người học hiểu được cách dùng của từ.

Đối với Ngữ pháp

Học ngữ pháp theo mẫu được dẫn nhập, kết nối, phân tích dễ dàng hiểu bản chất mẫu câu. Bài tập ứng dụng đi kèm từng bài để ôn tập và luyện ghi nhớ, tổng hợp và so sánh các mẫu ngữ pháp giống nhau, hiểu rõ cách dùng theo từng trường hợp cụ thể. 

Đối với Nghe hiểu - Đọc hiểu

Đây là hai kỹ năng cần thực chiến rất là nhiều. Nên cách hiệu quả nhất là hãy luyện đề, thực chiến với các đề thi thử JLPT qua các năm, hay làm đề trong những bộ sách mô phỏng đề thi thử N1.

Thông qua bài viết này, hi vọng bạn đã hiểu hơn về tổng hợp đề thi JLPT N1 các năm và có cho mình những bộ đề thi thử N1 theo đúng tiêu chuẩn JLPT nhé!

>>> Học tiếng Nhật N1 cần người hướng dẫn hay tự học tốt hơn?

>>> Lộ trình khoá học tiếng Nhật N1 của Kosei

>>> Học ngữ pháp tiếng Nhật N1 | Bài 1: Mối quan hệ thời gian THẬT DỄ NHỚ

Để lại Đánh giá
Đánh giá*
Họ tên *
Email *