Trang chủ / Thư viện / Đề thi thử JLPT / Đề thi thử JLPT N2 / [TỔNG HỢP] ĐỀ THI JLPT N2 CÁC NĂM CÓ ĐÁP ÁN
Đề thi thử JLPT N2

[TỔNG HỢP] ĐỀ THI JLPT N2 CÁC NĂM CÓ ĐÁP ÁN

Thứ Tư, 03 Tháng Năm 2023
0/5 - (0 bình chọn)

Hôm nay, Trung tâm tiếng Nhật Kosei chia sẻ tới các bạn các đề thi JLPT N2 các năm trước. Cố gắng nào!  Một trong những cách luyện thi vô cùng hiệu quả - làm đề các năm trước. Các bạn cần làm quen dần với các dạng bài thi. Luyện tập để rút ra kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất có thể. 

Đề thi JLPT N2 các năm trước

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

* Đề thi JLPT N2 2010:

Đề thi JLPT N2 7/2010:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2010 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2010:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 12/2010 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2011:

Đề thi JLPT N2 7/2011:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2011 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2011:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 12/2011 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2012:

Đề thi JLPT N2 7/2012:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2012 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2012:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 12/2012 Tại đây.

>>> Các bạn có thể vào Tổng hợp kho đề thi JLPT N2 để tham khảo thêm

>>> Tổng hợp đề thi chính thức JLPT N2 

* Đề thi JLPT N2 2013:

Đề thi JLPT N2 7/2013:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2013 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2013:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 12/2013 Tại đây.

>>> LỘ TRÌNH TỰ HỌC N2 CÙNG KOSEI

* Đề thi JLPT N2 2014:

Đề thi JLPT N2 7/2014:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2014 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2014:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 12/2014 Tại đây.

>>> Bạn đang phân vân không biết học N2 ở đâu cho hiệu quả, đạt được chứng chỉ một cách nhanh chóng nhất thì hãy tìm hiểu Khóa học tiếng Nhật N2 - Cam kết đỗ JLPT ở Kosei. 

* Đề thi JLPT N2 2015:

Đề thi JLPT N2 7/2015:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2015 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2015:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 12/2015 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2016:

Đề thi JLPT N2 7/2016:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2016 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2016:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 12/2016 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2017:

Đề thi JLPT N2 7/2017:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2017 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2017:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 12/2017 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2018:

Đề thi JLPT N2 7/2018:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE 

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2018 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2018:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE 

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N2 tháng 12/2018 Tại đây.

Script N2 tháng 12/2018 Tại đây.

VIDEO CHỮA ĐỀ:

* Đề thi JLPT N2 2019:

Đề thi JLPT N2 7/2019:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N2 tháng 7/2019 Tại đây.

Script N2 tháng 7/2019 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2019:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Script N2 tháng 12/2019 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2020:

Đề thi JLPT N2 12/2020:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Script N2 tháng 12/2020 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2021:

Đề thi JLPT N2 7/2021:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N2 tháng 7/2021 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2021:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N2 tháng 12/2021 Tại đây.

Script N2 tháng 12/2021 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2022:

Đề thi JLPT N2 7/2022:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N2 tháng 7/2022 Tại đây.

Script N2 tháng 7/2022 Tại đây.

Đề thi JLPT N2 12/2022:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N2 tháng 12/2022 Tại đây.

Script N2 tháng 12/2022 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 2023:

Đề thi JLPT N2 7/2023:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem đề thi JLPT N2 tháng 7/2023 pdf trực tiếp tại Web:

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N2 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N2 tháng 7/2023 Tại đây.

Script N2 tháng 7/2023 Tại đây.

* Đề thi JLPT N2 12/2023 (tham khảo):

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

Đề chỉ mang tính chất tham khảo

Hướng dẫn thi thử JLPT N2 Online miễn phí trên Koseionline.vn

Trước mỗi kì thi JLPT thì Kosei đều tổ chức thi thử Online trên website: Koseionline.vn miễn phí từ trình độ N5-N1. Dưới đây là hướng dẫn cách đăng nhập để vào thi thử để đánh giá khả năng và trình độ ôn luyện của bản thân.

Để bắt đầu tham gia bạn cần Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản trên web Koseionline.vn theo 2 cách:

Cách 1:  Đăng nhập bằng FACEBOOK hoặc TÀI KHOẢN GOOGLE

Bước 1: Nhấn nút đăng nhập.

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Bước 2: Nhấn nút FACEBOOK hoặc GOOGLE.

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Sau khi đăng nhập thành công là chờ đến giờ thi, nhấn mục Thi thử và bắt đầu thôi!!!

Cách 2:  Đăng ký tài khoản bằng cách nhập thông tin

Bước 1: Vào Koseionline.vn, nhấp vào nút đăng ký tài khoản.

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút Đăng ký tài khoản.

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Bước 3: Nhấn nút đăng nhập.

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Bước 4: Điền thông tin đã đăng ký ở bước 2.

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Bước 5: Đợi đến ngày thi và vào link https://koseionline.vn/trial-test và đăng nhập để thi thử nhé!!

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Cộng đồng ôn thi JLPT của Kosei có gì?

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Chinh phục JLPT N2 cùng Kosei

>>> Chinh phục JLPT N2 cùng Kosei

Ở Kosei, bạn sẽ không bao giờ cô đơn bởi group Chinh phục JLPT N2 cùng Kosei sẽ đồng hành cùng bạn. Ở đây bạn sẽ tìm thấy những đồng đội cùng tiến đúng nghĩa. Hội nhóm học tập luôn rôm rả cả ngày lẫn đêm, rất nhiều kiến thức được các sensei chia sẻ trong nhóm.

- Luyện đề không ngừng nghỉ, có đáp án và cách giải chi tiết được sensei chỉ dạy

- Tạo ký luật, ý thức và thói quen học tập

- Những phần quà ý nghĩa và bất ngờ đến từ Kosei và các giáo viên.

Cấu trúc đề thi JLPT N2

Các bạn đã thi đến N2 thì chắc đã có ít nhiều kinh nghiệm về cấu trúc đề thi JLPT N2 rồi, nhưng cấu trúc đề thi giữa các cấp độ có nhiều sự khác biệt, nên mọi người đừng quên kiểm tra kĩ lại nhé! Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei khám phá nha!!

- Tổng thời gian thi: 155 phút (chưa kể thời gian nghỉ giải lao giữa các phần thi).

- Điểm đạt : 90/180.

- Điểm tối thiểu cần đạt trong từng phần thi: 19/60.

>>> CẤU TRÚC ĐỀ THI JLPT N2

Giáo trình ôn luyện JLPT N2

- Giáo trình Mimikara Goi N2.

>>> Giáo trình Mimikara Goi N2 PDF đầy đủ nhất chỉ có Ở ĐÂY 

- Giáo trình tiếng Nhật: Soumatome N2: Kanji và Từ vựng.

Những điều học viên cần làm để làm bước đà đột phá trong kì thi JLPT N2

đề thi thử jlpt n2, làm đề thi thử jlpt n2, tổng hợp đề thi thử jlpt n2 có đáp án, Đề thi Chính thức JLPT N2 các năm trước, đề thi JLPT N2, đề thi jlpt n2 tháng 7/2023 pdf

Điều học viên cần làm để học tốt N2

- Học theo lộ trình một cách liền mạch, kiên trì và không bỏ bất kỳ ngày nào.

- Học theo giáo trình của Kosei, bạn có thể học theo cả lớp online để kiến thức liền mạch nhất.

- Khi đã hoàn thành bài nên khoe lên nhóm học tập để tạo thêm động lực.

Khi luyện đề, bạn hãy cố gắng bấm giờ trong quá trình làm bài đúng theo thời gian thi thực tế. Việc chú ý thời gian này không chỉ giúp bạn làm quen với việc làm bài thi theo thời gian mà còn giúp các bạn tăng cường khả năng tập trung theo khoảng thời gian thi thực tế. Và bạn có thể  phát hiện thêm được những điểm yếu của bản thân trong quá trình ôn luyện, từ đó giảm thiểu các lỗi sai không mong muốn khi đi thi thực. Bạn hãy lưu ý rằng đề thi N2 JLPT có quy định thời gian thi cho từng kỹ năng. Thời điểm đầu bạn luyện đề mất nhiều thời gian, nhưng dần bạn cần bấm thời gian thi theo đúng quy định luyện cho bản thân làm quen với thời gian thi đến khi bước vào kỳ thi thật không bị bỡ ngỡ vì thời gian.

Mong rằng với những thông tin ở trên sẽ giúp bạn có được chiến thuật hiệu quả khi làm đề thi thử jlpt N2 để đạt được những kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Và nếu muốn nhận được những phần quà giá trị thì đừng quên nhắn tin cho chúng mình nhé

Trên đây là các đề thi JLPT N2 các năm mà Kosei sưu tầm. Hi vọng, bài viết đã mang lại cho các bạn đọc nguồn kho đề thi bổ ích!

Trung tâm tiếng Nhật Kosei chúc các bạn sẽ đạt được những kết quả tốt nhất!!

>>> Giáo trình N2 giúp bạn thi đỗ ngay từ lần đầu - Nơi chia sẻ tài liệu học Tiếng Nhật.

>>> Đề thi thử JLPT N2 tháng 7/2018

>>> 120 động từ ghép trong tiếng Nhật N2 (Phần 4)

>>> Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi luyện thi JLPT tốt nhất Hà Nội <<<

Để lại Đánh giá
Đánh giá*
Họ tên *
Email *
Bài viết mới
Chọn bài viết hiển thị