Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 15: Mẫu câu được, không được làm gì.

Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 15 - Giáo trình Minna no Nihongo, Chúng ta sẽ học về các mẫu câu: Được phép làm, không được phép làm cái gì và cách diễn tả hành động trong quá khứ kéo dài đến hiện tại. Trung tâm tiêng Nhật Kosei giúp bạn học tiếng Nhật một cách hiệu quả nhất. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 15: Mẫu câu được, không được làm gì 

1. V てもいいですか。Tôi có thể làm ~, được phép làm ~ không?

ええ、いいです。Vâng, được

すみません、ちょっと。。。Xin lỗi, để tôi xem….

 • Cách dùng: chỉ một sự cho phép làm gì đó

 • Ví dụ:

 1. この本(ほん)を借(か)りてもいいですか。Tôi có thể mượn quyển sách này được không.

ええ、いいですよ。Vâng, được

すみません、ちょっと、、、今使(いまつか)っています。Xin lỗi, để tôi xem ... bây giờ, tôi đang dùng nó.

 1. あなたはテレビをつけてもいいです。Bạn có thể bật tivi lên.

2. V ては いけません。Không được làm ~

 • Cách dùng: sử dụng khi muốn nói ý không được phép làm gì.

 • Ví dụ:

 1. ここでたばこを吸(す)ってはいけません。Ở đây không được hút thuốc.

 2. ここでサッカをしてもいいですか。Tôi đá bóng ở đây có được không?

いいえ、いけません。Không, không được

3. V ています。

 1. Một hành động nào đó đã diễn ra trong quá khứ và hiện tại vẫn còn tiếp diễn, kết quả của nó vẫn hiển hiện trong hiện tại và tương lai.

 • Cách dùng: Một số động từ luôn chia ở thể tiếp diễn mặc dù hành động đã thực hiện trong quá khứ:  知(し)っています、住(す)んでいます、結婚(けっこん)しています、持(も)っています

 • Ví dụ:

 1. 私はハノイに住(す)んでいます。Tôi sống ở Hà Nội

 2. 私はリンさんの電話番(でんわばん)を知(し)っています。Tôi biết số điện thoại của Linh.

  1. Biểu thị những tập quán, thói quen, những hành động được lặp đi lặp lại trong thời gian dài. 

 • Ví dụ:

 1. 私は貿易大学(ぼうえきだいがく)で勉強(べんきょう)しています。Tôi học ở trường Đại học Ngoại thương

 2. 私はKoseiセンターで働いています。Tôi làm việc ở Trung tâm Kosei.

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei đến với bài học ngữ pháp N5 kế tiếp nha: 

>>> Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 16

>>> Khóa học N3

>>> 40 mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng trong nhà hàng

>>> Học tiếng Nhật qua truyện Doraemon

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n5-va-n1427.html
Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật N5 ある và持っている...
https://kosei.vn/cach-su-dung-dau-ngoac-trong-tieng-nhat-n416.html
Hãy cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei điểm qua những ký tự phổ biến nhất và Cách sử...
https://kosei.vn/phan-biet-tro-tu-tieng-nhat-va-n1216.html
Như tất cả chúng ta đều biết, 2 trợ từ tiếng Nhật で và に  có rất nhiều cách sử...
https://kosei.vn/moi-nhat-tong-hop-ngu-phap-tieng-nhat-n5-n100.html
Hôm nay, Trung tâm tiếng Nhật Kosei gửi tặng các bạn các bạn tổng hợp mẫu ngữ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-25-mau-cau-gia-dinh-gia-su-n101.html
Bài cuối cùng trong series ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 25 - Giáo trình Minna no Nihongo...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-24-mau-cau-cho-tang-n102.html
Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 24 - Giáo trình Minna no Nihongo, chúng ta sẽ học về...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-23-khi-luc-n103.html
Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 23 - Giáo trình Minna no Nihongo, các bạn cùng trung...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-22-dinh-ngu-n104.html
Định ngữ là gì? Cách chia như thế nào? Các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-21-mau-cau-neu-len-quan-diem-suy-nghi-n105.html
Trong Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 21 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Cách...
zalo