Tiếng nhật SƠ CẤP
Mô tả
Tiếng nhật SƠ CẤP
Tiếng nhật sơ cấp 1 Tiếng Nhật Sơ cấp 2 Tiếng Nhật Sơ cấp 3 Tiếng Nhật Sơ cấp 4 Tiếng Nhật sơ cấp 5

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 - Dành cho người mới bắt đầu

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Lớp 1 là lớp học dành cho các bạn mới bắt đầu học và chưa biết gì tiếng Nhật.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Khi tham gia vào Lớp I tại Trung tâm tiếng Nhật Kosei, các bạn sẽ được những điều căn bản nhất về tiếng Nhật.
• Bảng chữ cái tiếng Nhật.
• Bài 1 đến bài 8 sách giáo trình do Trung tâm tiếng Nhật Kosei biên soạn dựa theo cuốn Minna no nihongo, đã bao gồm đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
• Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
• Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả, đặc biệt là phương pháp học Kanji.
• Học Kanji theo sách Kanji do Trung tâm biên soạn được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với kì thi năng lực tiếng Nhật (N5 đối với Lớp 1)
• Những mẫu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống.
Ngoài ra, trong quá trình học, các bạn sẽ được học thêm nhiều nét văn hóa cũng như đời sống của Nhật Bản.

TÀI LIỆU HỌC
• Sách giáo khoa của Trung tâm.
• Sách học Kanji của Trung tâm (trình độ N5)
• Các tài liệu khác do các giáo viên tự biên soạn.
* Thời lượng: 22 buổi (2h/buổi)
* Học phí: 1.390.000 đồng

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Lớp tiếng nhật sơ cấp 2 là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình học của Lớp 1, nghĩa là các bạn đã học xong 8 bài trong giáo trình của Trung tâm (tương đương 8 bài theo giáo trình Minna no nihongo)

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Với khóa học tiếng nhật sơ cấp 2, các bạn sẽ được học các nội dung sau:
• Bài 9 đến bài 20 sách giáo trình do Trung tâm Nhật Ngữ Kosei biên soạn dựa theo cuốn Minna no nihongo, đã bao gồm đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
• Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
• Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả, đặc biệt là phương pháp học Kanji.
• Học Kanji theo sách Kanji do Trung tâm biên soạn được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với kì thi năng lực tiếng Nhật (N5 đối với Lớp 2)
• Những mẫu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống.
Ngoài ra, trong quá trình học, các bạn sẽ được học thêm nhiều nét văn hóa cũng như đời sống của Nhật Bản.

TÀI LIỆU HỌC
• Sách giáo khoa của Trung tâm.
• Sách học Kanji của Trung tâm (trình độ N5)
• Các tài liệu khác do các giáo viên tự biên soạn.
* Thời lượng: 26 buổi (2h/buổi)
* Học phí: 1.590.000 đồng

>> Lịch khai giảng các khóa học tiếng Nhật tại Kosei

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Lớp 3 là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình học của Lớp 2, nghĩa là các bạn đã học xong 20 bài trong giáo trình của Trung tâm (tương đương 20 bài theo giáo trình Minna no nihongo)

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Với khóa học Lớp 3, các bạn sẽ được học các nội dung sau:
• Bài 21 đến bài 30 sách giáo trình do Trung tâm Nhật Ngữ Kosei biên soạn dựa theo cuốn Minna no nihongo, đã bao gồm đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
• Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
• Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả, đặc biệt là phương pháp học Kanji.
• Học Kanji theo sách Kanji do Trung tâm biên soạn được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với kì thi năng lực tiếng Nhật (N4 đối với Lớp 3)
• Những mẫu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống.
Ngoài ra, trong quá trình học, các bạn sẽ được học thêm nhiều nét văn hóa cũng như đời sống của Nhật Bản.

TÀI LIỆU HỌC
• Sách giáo khoa của Trung tâm.
• Sách học Kanji của Trung tâm (trình độ N4)
• Các tài liệu khác do các giáo viên tự biên soạn.
* Thời lượng: 22 buổi (2h/buổi)
* Học phí: 1.490.000 đồng

 

>> Lịch khai giảng các khóa học tiếng Nhật tại Kosei

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Lớp 4 là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình học của Lớp 3, nghĩa là các bạn đã học xong 30 bài trong giáo trình của Trung tâm (tương đương 30 bài theo giáo trình Minna no nihongo)

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Với khóa học Lớp 4, các bạn sẽ được học các nội dung sau:
• Bài 31 đến bài 40 sách giáo trình do Trung tâm Nhật Ngữ Kosei biên soạn dựa theo cuốn Minna no nihongo, đã bao gồm đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
• Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
• Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả, đặc biệt là phương pháp học Kanji.
• Học Kanji theo sách Kanji do Trung tâm biên soạn được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với kì thi năng lực tiếng Nhật (N4 đối với Lớp 4)
• Những mẫu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống.
Ngoài ra, trong quá trình học, các bạn sẽ được học thêm nhiều nét văn hóa cũng như đời sống của Nhật Bản.

TÀI LIỆU HỌC
• Sách giáo khoa của Trung tâm.
• Sách học Kanji của Trung tâm (trình độ N4)
• Các tài liệu khác do các giáo viên tự biên soạn.
* Thời lượng: 22 buổi (2h/buổi)
* Học phí: 1.490.000 đồng

>> Lịch khai giảng các khóa học tiếng Nhật tại Kosei

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Lớp 5 là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình học của Lớp 4, nghĩa là các bạn đã học xong 40 bài trong giáo trình của Trung tâm (tương đương 40 bài theo giáo trình Minna no nihongo)


NỘI DUNG KHÓA HỌC
Với khóa học Lớp 5, các bạn sẽ được học các nội dung sau:
• Bài 41 đến bài 50 sách giáo trình do Trung tâm tiếng Nhật Kosei biên soạn dựa theo cuốn Minna no nihongo, đã bao gồm đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
• Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
• Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả, đặc biệt là phương pháp học Kanji.
• Học Kanji theo sách Kanji do Trung tâm biên soạn được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với kì thi năng lực tiếng Nhật (N4 đối với Lớp 5)
• Những mẫu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống.
Ngoài ra, trong quá trình học, các bạn sẽ được học thêm nhiều nét văn hóa cũng như đời sống của Nhật Bản.
 

TÀI LIỆU HỌC
• Sách giáo khoa của Trung tâm.
• Sách học Kanji của Trung tâm (trình độ N4)
• Các tài liệu khác do các giáo viên tự biên soạn.
* Thời lượng: 22 buổi (2h/buổi)
* Học phí: 1.490.000 đồng

 

>> Lịch khai giảng các khóa học tiếng Nhật tại Kosei

Combo N5
Mô tả
Combo N5
Combo N5

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Lớp combo N5 tại Kosei dành cho các bạn mới bắt đầu học và chưa biết gì về tiếng Nhật.


NỘI DUNG KHÓA HỌC
Khi tham gia vào combo N5 tại Kosei, các bạn sẽ được: 
- Học từ bảng chữ cái tiếng Nhật đến bài 25 sách giáo trình do Trung tâm tiếng Nhật Kosei biên soạn dựa theo cuốn Minna no nihongo, đã bao gồm ĐẦY ĐỦ CÁC KỸ NĂNG nghe, nói, đọc, viết.
- Học cách phát âm ĐÚNG ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
- Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả, đặc biệt là phương pháp học Kanji.
- Học Kanji theo sách Kanji do Trung tâm biên soạn được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với kì thi năng lực tiếng Nhật N5
- Những mẫu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống.
- Cam kết đầu ra của khóa học
Ngoài ra, trong quá trình học, các bạn sẽ được học thêm nhiều nét văn hóa cũng như đời sống của Nhật Bản.

TÀI LIỆU HỌC

• Sách giáo khoa của Trung tâm.
• Sách học Kanji của Trung tâm (trình độ N5)
• Các tài liệu khác do các giáo viên tự biên soạn.
Thời lượng: 57 buổi (2h/buổi)
Học phí: 3.690.000 đồng

>> Lịch khai giảng các lớp tiếng Nhật tại Kosei

Combo N4
Mô tả
Combo N4
Combo N4

Khóa học tiếng Nhật N4

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Lớp combo N4 tại Kosei dành cho các bạn đã học xong 25 bài trong giáo trình Minna no Nihongo hoặc đã kết thúc lớp combo N5 tại Kosei


NỘI DUNG KHÓA HỌC
Khi tham gia vào combo N4 tại Kosei, các bạn sẽ được: 
• Bài 26 đến bài 50 sách giáo trình do Trung tâm tiếng Nhật Kosei biên soạn dựa theo cuốn Minna no nihongo, đã bao gồm đủ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
• Học cách phát âm đúng ngữ điệu, cách nói của người Nhật.
• Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả, đặc biệt là phương pháp học Kanji.
• Học Kanji theo sách Kanji do Trung tâm biên soạn được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với kì thi năng lực tiếng Nhật 
• Những mẫu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống.
• Cam kết đầu ra của khóa học
Ngoài ra, trong quá trình học, các bạn sẽ được học thêm nhiều nét văn hóa cũng như đời sống của Nhật Bản.

TÀI LIỆU HỌC

• Sách giáo khoa của Trung tâm.
• Sách học Kanji của Trung tâm (trình độ N5)
• Các tài liệu khác do các giáo viên tự biên soạn.
Thời lượng: 55 buổi (2h/buổi)
Học phí: 3.490.000 đồng

 

>> Lịch khai giảng các lớp học tiếng Nhật tại Kosei

 

Tất cả những gì bạn cần làm là điền thông tin liên hệ của mình, cùng với khóa học mà bạn có nguyện vọng tham gia ở form đăng ký, sau đó gửi cho Kosei, Kosei sẽ liên hệ lại với bạn để giải đáp các thắc mắc của bạn, cũng như hướng dẫn bạn các bước để hoàn thành thủ tục nhập học. Để ý điện thoại giúp Kosei nhé!
Nếu bạn chưa tìm được lớp học phù hợp ở form đăng ký.
Cập nhật khuyến mại
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN
  -Lựa chọn-
  Mới học
  N1
  N2
  N3
  N4
  N5
  -Kỳ tháng-
  Kỳ tháng 1
  Kỳ tháng 4
  Kỳ tháng 7
  Kỳ tháng 10
GỬI THÔNG TIN Chú ý Quý khách vui lòng không để trống

Tiếng nhật SƠ CẤP

Nội dung
icon
Tiếng Nhật Sơ cấp 4
10 5/23

Tiếng Nhật Sơ cấp 4

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Lớp 4 là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình học của Lớp 3, nghĩa là các bạn đã học xong 30 bài trong giáo trình của Trung tâm (tương đương 30 bài theo giáo trình Minna no nihongo)
Tiếng Nhật sơ cấp 5
10 5/23

Tiếng Nhật sơ cấp 5

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Lớp 5 là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình học của Lớp 4, nghĩa là các bạn đã học xong 40 bài trong giáo trình của Trung tâm (tương đương 40 bài theo giáo trình Minna no nihongo)

Tiếng Nhật Sơ cấp 3
10 5/23

Tiếng Nhật Sơ cấp 3

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Lớp 3 là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình học của Lớp 2, nghĩa là các bạn đã học xong 20 bài trong giáo trình của Trung tâm (tương đương 20 bài theo giáo trình Minna no nihongo)

Tiếng Nhật Sơ cấp 2
10 5/23

Tiếng Nhật Sơ cấp 2

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Lớp tiếng nhật sơ cấp 2 là lớp học dành cho các bạn đã hoàn thành chương trình học của Lớp 1, nghĩa là các bạn đã học xong 8 bài trong giáo trình của Trung tâm (tương đương 8 bài theo giáo trình Minna no nihongo)

Tiếng nhật sơ cấp 1
10 5/23

Tiếng nhật sơ cấp 1

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Lớp 1 là lớp học dành cho các bạn mới bắt đầu học và chưa biết gì tiếng Nhật.