Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 7: Cách nói Cho - Nhận

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 7 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về cách diễn tả hành động được sử dụng bằng công cụ gì? Và cách nói Cho - Nhận trong tiếng Nhật. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tring phục tiếng Nhật nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 7: Cách nói Cho - Nhận

1. なんで Vますか。Làm ~ bằng gì?     

N で V ます。: Làm ~ bằng N

 • Cách dùng: N: Danh từ chỉ phương tiện, công cụ, で: trợ tự chỉ phương tiện, phương thức, phương pháp thực hiện hành động (cả phương tiện ngôn ngữ).
 • Ví dụ:
 1. 何(なん)で書(か)きますか。Bạn viết bằng gì?

鉛筆(えんぴつ)で書(か)きます。Tôi viết bằng bút chì

 1. 何(なに)でご飯を食(た)べますか。Bạn ăn cơm bằng gì?

はしで食べます。Tôi ăn bằng đũa.

 1. 日本語(にほんご)で話(はな)します。Tôi nói chuyện bằng tiếng Nhật

2. (Từ/Câu) は ~語で 何ですか。“Từ/Câu” trong  tiếng~ là gì?

 • Cách dùng: dùng để hỏi cách nói một từ hoặc câu bằng một thứ tiếng nào đó. Khi viết, từ/câu được hỏi thường để trong dấu 「   」(dấu ngoặc kép trong tiếng Nhật)

 • Ví dụ:
 1. 「Cảm ơn」は日本語(にほんご)で何(なん)ですか。”Cảm ơn” trong tiếng Nhật là gì?

「ありがとう」です。Là “Arigatou”.

 1. 「おやすみなさい」は英語(えいご)で何(なん)ですか。 “おやすみなさい” trong tiếng anh là gì?

「Goodnight」です。“Goodnight” desu.  Là “Goodnight”.

3. だれにVますか。 Làm ~ cho ai?

 

        N1(người, công ty, quốc gia)  に N2 を

 

あげます  : Cho, tặng, biếu N1  

かします   : Cho N1 vay, mượn 

かきます   : Viết cho N1                                   

おしえます   : Dậy, chỉ bảo cho N1 

 • Cách dùng: に là trợ từ chỉ hướng đến của hành động “cho ai”.
  Với động từ あげます, N1 không được dùng là 私(わたし)
 • Ví dụ:
 1. だれに手紙(てがみ)を書(か)きますか。Bạn viết thư cho ai vậy?

友達(ともだち)に書(か)きます。Tôi viết cho bạn.

 1. だれに日本語(にほんご)を教(おし)えますか。Bạn dạy tiếng Nhật cho ai vậy?

妹(いもうと)に教(おし)えます。Tôi dạy cho em gái.

4. だれ に(から)Vますか。~từ ai?

 

                N1(người)    に    N2 を

           

もらいます : Nhận được từ N1     

かります      : Vay, mượn từ N1

ならいます   : Học từ N1

 • Cách dùng:
 • N1 chỉ xuất xứ của thứ hoặc vật mà chủ hành động nhận được/vay mượn được/học được;
 • N2 chỉ thứ hoặc vật mà chủ hành động nhận được/vay mượn được/ học được.
 • Dùng trợ từ から thay cho にkhi N1 không phải là người mà là một cơ quan/tổ chức
 • Ví dụ:
 1. だれに 日本語(にほんご)を ならいましたか。Bạn đã học tiếng nhật từ ai vậy?

いとなが先生(せんせい)に ならいました。Tôi đã học từ cô Itonaga.

 1. だれから お金(かね)を 借(か)りましたか。Bạn đã vay tiền từ đâu?

銀行(ぎんこう)から 借(か)りました。Tôi đã vay tiền từ ngân hàng.

5. もう V ましたか?Bạn đã … rồi à?

はい、もう V ました。Vâng, tôi đã … rồi    

いいえ、まだです。Không, tôi vẫn chưa ~

 • Cách dùng:

もう+V ました:đã …rồi    

 まだ:vẫn/chưa, chỉ một hành động hay trạng thái chưa xảy ra, chưa hoàn thành ở thời điểm nói.

 • Ví dụ:

もう新聞(しんぶん)を読(よ)みしたか。Bạn đã đọc báo rồi à?

はい、もう読(よ)みした。Vâng, tôi đã đọc rồi.

いいえ、まだです。Không, tôi vẫn chưa đọc.

Tiếp tục bài 8 cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei nha:

>>> Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 8

>>> Khóa học N3 Online

>>> Tại sao phải dùng trợ từ trong tiếng Nhật?

>>> Từ lóng trong tiếng Nhật

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n5-va-n1427.html
Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật N5 ある và持っている...
https://kosei.vn/cach-su-dung-dau-ngoac-trong-tieng-nhat-n416.html
Hãy cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei điểm qua những ký tự phổ biến nhất và Cách sử...
https://kosei.vn/phan-biet-tro-tu-tieng-nhat-va-n1216.html
Như tất cả chúng ta đều biết, 2 trợ từ tiếng Nhật で và に  có rất nhiều cách sử...
https://kosei.vn/moi-nhat-tong-hop-ngu-phap-tieng-nhat-n5-n100.html
Hôm nay, Trung tâm tiếng Nhật Kosei gửi tặng các bạn các bạn tổng hợp mẫu ngữ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-25-mau-cau-gia-dinh-gia-su-n101.html
Bài cuối cùng trong series ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 25 - Giáo trình Minna no Nihongo...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-24-mau-cau-cho-tang-n102.html
Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 24 - Giáo trình Minna no Nihongo, chúng ta sẽ học về...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-23-khi-luc-n103.html
Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 23 - Giáo trình Minna no Nihongo, các bạn cùng trung...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-22-dinh-ngu-n104.html
Định ngữ là gì? Cách chia như thế nào? Các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-21-mau-cau-neu-len-quan-diem-suy-nghi-n105.html
Trong Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 21 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Cách...
zalo