Trang chủ / Thư viện / Đề thi thử JLPT / Đề thi thử JLPT N3 / TỔNG HỢP Đề thi JLPT N3 các năm ĐẦY ĐỦ NHẤT
Đề thi thử JLPT N3

TỔNG HỢP Đề Thi JLPT N3 Các Năm ĐẦY ĐỦ NHẤT

Thứ Tư, 03 Tháng Năm 2023
0/5 - (1 bình chọn)

Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin được chia sẻ tới các bạn các đề thi JLPT N3 các năm trước. Cách tốt nhất để ôn luyện đề JLPT N3 là luyện tập chữa đề các năm và đề thi thử. Luyện tập để rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất có thể. Cố gắng nào! 

Đề thi thật JLPT N3 các năm trước

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

* Đề thi JLPT N3 2010:

Đề thi JLPT N3 7/2010

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE 

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 7/2010 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2010 (thiếu đề thi)

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: (nguồn: Yuuki Bùi)

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 12/2010 Tại đây.

Xem scritp Nghe N3 12/2010 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 2011:

Đề thi JLPT N3 7/2011

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 7/2011 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2011

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 12/2011 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 2012:

Đề thi JLPT N3 7/2012:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 7/2012 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2012:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 12/2012 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 2013:

Đề thi JLPT N3 7/2013:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 7/2013 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2013:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 12/2013 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 2014:

Đề thi JLPT N3 7/2014:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 7/2014 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2014:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 12/2014 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 2015:

Đề thi JLPT N3 7/2015:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 7/2015 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2015:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 12/2015 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 7/2016 - 12/2017:

Đề thi JLPT N3 7/2016

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Đề thi JLPT N3 12/2016

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Đề thi JLPT N3 7/2017

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Đề thi JLPT N3 12/2017

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

* Đề thi JLPT N3 2018:

Đề thi JLPT N3 7/2018:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp Web: 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi + script N3 tháng 7/2018 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2018:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 12/2018 Tại đây.

Script N3 tháng 12/2018 Tại đây.

VIDEO CHỮA ĐỀ:

* Đề thi JLPT N3 2019:

Đề thi JLPT N3 7/2019:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 7/2019 Tại đây.

Script N3 tháng 7/2019 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2019:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 12/2019 Tại đây.

Script N3 tháng 12/2019 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 2021:

Đề thi JLPT N3 7/2021:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 7/2021 Tại đây.

Script N3 tháng 7/2021 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2021:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE 

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 12/2021 Tại đây.

Script N3 tháng 12/2021 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 2022:

Đề thi JLPT N3 7/2022:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 7/2022 Tại đây.

Script N3 tháng 7/2022 Tại đây.

Đề thi JLPT N3 12/2022:

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 12/2022 Tại đây.

Script N3 tháng 12/2022 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 2023:

Đề thi JLPT N3 7/2023:

Các bạn có thể xem đề thi JLPT N3 tháng 7 năm 2023 DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

nguồn: Yuuki Bùi

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng 7/2023 Tại đây.

Script N3 tháng 7/2023 Tại đây.

* Đề thi JLPT N3 12/2023 (tham khảo):

Các bạn có thể xem DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Đề mang tính chất tham khảo không phải đề chính thức

Xem file Nghe N3 Tại đây.

Xem Đáp án đề thi N3 tháng12/2023 Tại đây.

Các bạn có thể tham khảo kho đề thi JLPT N3 các năm tại đây! >>> Kho đề thi JLPT N3

Bạn đang phân vân không biết học N3 ở đâu cho hiệu quả, đạt được chứng chỉ một cách nhanh chóng nhất thì hãy tìm hiểu Khóa học tiếng Nhật N3 - Cam kết đỗ JLPT ở Kosei. 

 

Hướng dẫn thi thử JLPT N3 Online miễn phí trên Koseionline.vn 

Bên cạnh đó , theo từng đợt ôn thi Kosei sẽ mở đề thi thử N5 Online trên Koseionline.vn. Sẽ có thông báo chính thức trên các trang mạng xã hội và mail nhắc của Kosei!! Đến dịp ôn thi mình cùng làm đề thi thử N5 online tại Koseionline.vn

 

Để bắt đầu tham gia bạn cần Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản trên web Koseionline.vn theo 2 cách:

 

Cách 1:  Đăng nhập bằng FACEBOOK hoặc TÀI KHOẢN GOOGLE

 

Bước 1: Nhấn nút đăng nhập.

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

Bước 2: Nhấn nút FACEBOOK hoặc GOOGLE.

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

Sau khi đăng nhập thành công là chờ đến giờ thi, nhấn mục Thi thử và bắt đầu thôi!!!

Cách 2:  Đăng ký tài khoản bằng cách nhập thông tin.

Bước 1: Vào Koseionline.vn, nhấp vào nút đăng ký tài khoản.

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút Đăng ký tài khoản.

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

Bước 3: Nhấn nút đăng nhập.

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

Bước 4: Điền thông tin đã đăng ký ở bước 2.

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

Bước 5: Đợi đến ngày thi và vào link https://koseionline.vn/trial-test và đăng nhập để thi thử nhé!!

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

Cấu trúc đề thi JLPT N3 và cách tính điểm?

Kỳ thi JLPT có tất cả 5 trình độ, từ N5 đến N1. Nếu các bạn đang ở trình độ N3 là đã đi được 1 nửa chặng đường, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là sẽ gặt được “trái ngọt” sớm.

 

Dưới đây là bảng phân bố các thang điểm trong kỳ thi thi JLPT cho từng phần từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu, đọc hiểu, điểm bao nhiêu mới đỗ, điểm tối thiểu cho từng phần để không bị liệt.

 

Tổng thời gian thi: 140 phút (chưa kể thời gian nghỉ giải lao giữa các phần thi.

 

Điểm đạt : 95/180.

 

Điểm tối thiểu cần đạt trong từng phần thi: 19/60.

 

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

>>> Cấu trúc đề thi JLPT từ N5 đến N1

Cấu trúc từng phần của đề JLPT N3 như sau:

 

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

Làm thế nào để làm đề thi thử JLPT N3 mà đạt MANTEN?

  • Học song cả từ vựng và kanji với nhau, không tách biệt riêng 2 phần này để kiến thức được liền mạch, vừa mang lại hiệu quả tốt nhất.
  • Đối với bài đọc hiểu: bài đọc ngắn làm trước, bài dài và khó làm sau. Nhớ tìm từ khóa chính và đừng tốn thời gian dịch hết tất cả sang tiếng Việt. 
  • Nghe hiểu: cố gắng nghe được nhiều nhất có thể trước khi nhìn vào văn bản. Nghe đi nghe lại khoảng 3 lần để luyện tai sau đó nghe chậm và chắc từng đoạn một. Đừng cố để nghe được hết người Nhật nói gì vì nó rất khó. Luyện nghe ít nhất 30 phút mỗi khi làm đề đề thi jlpt n3 có đáp án. 
  • Ngữ pháp N3 chủ yếu là ngữ pháp nâng cấp của những mẫu đã học ở hai trình độ trước đó là N5 và N4, tập trung vào ghi nhớ cách sử dụng, những trường hợp đặc biệt hay những điều cần lưu ý để tránh mất điểm.
  • Một điều quan trọng nữa là sử dụng điện thoại và hẹn giờ làm bài như kỳ thi thật. Dù là thi thử và tự làm bài ở nhà nhưng bạn hãy coi đây như kỳ thi thực tế, có áp lực về thời gian.

Hãy tham khảo những đề thi JLPT N3 mà Kosei đã tổng hợp nhé!

 

>>> Một số mẫu ngữ pháp N3 có thể xuất hiện trong đề thi JLPT

Cộng đồng ôn thi JLPT N3 của Kosei như thế nào?

 

đề thi jlpt n3 các năm, đề thi jlpt n3 2021, đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2020, đề thi jlpt n3 7/2022, de thi jlpt n3 tháng 12 năm 2019, đề thi jlpt n3 7/2021, đề thi jlpt n3 có đáp án, đề thi jlpt n3 các năm có đáp án, đề jlpt n3, đề thi jlpt n3 tháng 7 năm 2023, chữa đề thi jlpt n3 tháng 12 năm 2022

 

Ở Kosei, bạn sẽ không bao giờ cô đơn bởi group Chinh phục 140+ JLPT N3 cùng Kosei sẽ đồng hành cùng bạn. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một hội nhóm học tập luôn rôm rả cả ngày lẫn đêm, rất nhiều kiến thức bổ ích và thú vị được các sensei chia sẻ.

  • Luyện đề không ngừng nghỉ, có đáp án và cách giải chi tiết được sensei chỉ dạy.
  • Tạo ký luật, ý thức và thói quen học tập.
  • Những phần quà ý nghĩa và bất ngờ đến từ Kosei và các giáo viên.

Tài liệu và giáo trình ôn luyện JLPT N3

Bộ sách Soumatome N3.

 

Bộ sách Mimi kara oboeru N3.

 

Bộ đề thi JLPT do Kosei biên soạn và tổng hợp.

>>> Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3 ĐẦY ĐỦ nhất chỉ có TẠI ĐÂY

Hy vọng bài viết với tất cả những đề thi JLPT N3 các năm trên đã giúp bạn có hành trang tổng quan nhất để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi JLPT N3 sắp tới. Và nếu vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào thì đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình nhé.

Trung tâm tiếng Nhật Kosei chúc các bạn làm bài tốt!!

 

>>> CẬP NHẬT 60 cấu trúc Ngữ pháp tiếng Nhật N3 chi tiết nhất

>>> Phương pháp học tiếng Nhật N3 hiệu quả từ cao thủ 170 điểm

>>> Mách bạn Học tiếng Nhật N3 trong bao lâu là hiệu quả nhất?

>>> 20 đề thi Moji - Goi N3

>>> Giáo trình N3: Mimi Kara Oboeru Goi - Từ Vựng

phương thảo Xóa
phương thảo
2024-04-02 10:19:15
rất tốt
Để lại Đánh giá
Đánh giá*
Họ tên *
Email *
Chọn bài viết hiển thị