Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 3: Đại từ chỉ phương hướng

Trong bài ngữ pháp tiếng nhật N5 bài 3 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta học cách sử dụng những đại từ chỉ phương hướng: nhà ăn ở chỗ nào? Phòng học ở đâu? Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 3: Đại từ chỉ phương hướng

1. ここ・そこ・あそこ は N ( địa điểm ) です: Chỗ này/đó/kia là N

  • Cách dùng:

+ ここ・そこ・あそこ là các đại danh từ chỉ nơi chốn

+ ここ chỉ chỗ của người nói. (Trong phạm vi của người nói)

+ そこ là chỗ của người nghe. (Trong phạm vi của người nghe).

+ あそこ chỉ nơi xa cả hai người.

+ Khi hỏi ここ thường trả lời là そこ (trừ trường hợp người nói và người nghe ở cùng 1 địa điểm thì trả lời là ここ) và ngược lại.

  • Ví dụ: ここは事務所(じむしょ)です。Chỗ này là văn phòng.

2. N (địa điểm) は どこ ですか. N ở đâu?

[N (địa điểm) は] ここ・そこ・あそこです。[N] ở chỗ này/đó/kia/.

  • Ví dụ:

食堂(しょくどう)はどこですか。Nhà ăn ở đâu?

あそこです。Nhà ăn ở chỗ kia

教室(きょうしつ)はどこですか。Phòng học ở đâu?

そこです。Phòng học ở chỗ đó.

N1( người hoặc vật ) は N2 (địa điểm) です。  N1 ở N2.

田中さんはどこですか。Anh Tanaka ở đâu?

教室(きょうしつ)です。Ở trong lớp học.

3. こちら・そちら・あちら・どちら (đại danh từ chỉ phương hướng)

  • Cách dùng: Nghĩa và cách dùng giống với ここ・そこ・あそこ・どこ.

  • Ví dụ:

日本語(にほんご)の本(ほん)はどちらですか。Quyển sách tiếng nhật ở đâu?

…そちらです。Ở phía đó.

(お)国(くに)はどちらですか。Đất nước của bạn là ở đâu?

…ベトナムです。Việt Nam.

あなたの会社(かいしゃ)は どちらですか。Công ty của bạn là công ty nào?

…. ABC です。…. Là công ty ABC

(Với câu hỏi này thì có thể hiểu theo 2 nghĩa: Công ty bạn ở đâu? và Công ty bạn   là công ty nào? (tên công ty), nhưng phần lớn được hiểu theo nghĩa thứ 2)

4. これ・それ・あれ は N1 の N2 です。Cái này/cái kia/cái đó là N2 của N1

4.1 これ・それ・あれ は どこ の N2 ですか。

[これ・それ・あれ は ] N1 (địa danh…) の N2 です。

  • Cách dùng: chỉ xuất xứ của một sản phẩm.
  • Ví dụ:

これはどこの鉛筆(えんぴつ)ですか。Đây là bút chì của nước nào?

ベトナムの鉛筆(えんぴつ)です。Bút chì của Việt Nam
 

4.2 これ・それ・あれ は なん の N ですか。

[これ・それ・あれ は ] N1 (loại hình, thể loại) の N2 です。

  • Cách dùng: chỉ thuộc tính của đồ vật (lĩnh vực, chuyên ngành, tiếng nước nào…)
  • Ví dụ: 

それは何(なん)の新聞(しんぶん)ですか。Đó là tờ báo gì?

これは電話(でんわ)の新聞(しんぶん)です。Đó là tờ báo về điện thoại

これは英語(えいご)の新聞(しんぶん)です。Đó là tờ báo tiếng anh.

5. N は いくらですか。 N bao nhiêu tiền?

Ví dụ:

この本(ほん)はいくらですか。Quyển sách này giá bao nhiêu?

30円(えん)です. 30 Yên.

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei đến với bài học tiếp theo nha!! 

>>> Học ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 4 – Giáo trình Minna No Nihongo: Cách nói thời gian và một số động từ miêu tả hành động

>>> Khóa học N3

>>> Phương pháp học Tiếng Nhật hiệu quả

>>> 5 Phương pháp học từ vựng tiếng Nhật hiệu quả

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n5-va-n1427.html
Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật N5 ある và持っている...
https://kosei.vn/cach-su-dung-dau-ngoac-trong-tieng-nhat-n416.html
Hãy cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei điểm qua những ký tự phổ biến nhất và Cách sử...
https://kosei.vn/phan-biet-tro-tu-tieng-nhat-va-n1216.html
Như tất cả chúng ta đều biết, 2 trợ từ tiếng Nhật で và に  có rất nhiều cách sử...
https://kosei.vn/moi-nhat-tong-hop-ngu-phap-tieng-nhat-n5-n100.html
Hôm nay, Trung tâm tiếng Nhật Kosei gửi tặng các bạn các bạn tổng hợp mẫu ngữ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-25-mau-cau-gia-dinh-gia-su-n101.html
Bài cuối cùng trong series ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 25 - Giáo trình Minna no Nihongo...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-24-mau-cau-cho-tang-n102.html
Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 24 - Giáo trình Minna no Nihongo, chúng ta sẽ học về...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-23-khi-luc-n103.html
Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 23 - Giáo trình Minna no Nihongo, các bạn cùng trung...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-22-dinh-ngu-n104.html
Định ngữ là gì? Cách chia như thế nào? Các bạn cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-21-mau-cau-neu-len-quan-diem-suy-nghi-n105.html
Trong Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 21 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Cách...
zalo