Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

So sánh ngữ pháp N2 : 〜をもとに(して) và 〜に基づいて

Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei so sánh ngữ pháp N2 : 〜をもとに(して) và  〜に基づいて này nhé !!!

So sánh ngữ pháp N2 : 〜をもとに(して) và  〜に基づいて

 ngữ pháp n2 〜をもとに và  〜に基づいて

 

〜をもとに(して)

〜に基(もと)づいて

Cách dùng

N + をもとに

N     + に基(もと)づいて

Ý nghĩa

Dựa trên, căn cứ trên

~を参考して

Dựa vào, dựa trên, căn cứ trên

~したがって

Diễn tả

Lấy một sự vật, sự việc làm căn cứ, cơ sở, tư liệu cho phán đoán

 

Đây là cách nói mang tính văn viết ( hơi cứng)

Sử dụng khi phán đoán , đánh giá điều gì đó có cơ sở.

Ví dụ

  • この映画は有名な小説をもとにして作りました。

Bộ phim này được dựng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng.

  • 史実(しじつ)を基(もと)にした作品を書き上げた。

Tôi đã viết xong tác phẩm lấy dữ liệu dựa trên sự thật lịch sử.

 

  • 法律にに基(もと)づいて判断する。

Đánh giá dựa trên pháp luật

  • 実験結果に基(もと)づいて見解を発表する。

Phát biểu quan điểm căn cứ trên kết quả thực nghiệm.

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học thêm một chủ đề ngữ pháp nữa nhé :

>>> So sánh 3 ngữ pháp dễ nhất N3

>>> Khóa học N3 Online

>>> Học tiếng Nhật qua bài hát やっぱり好き

>>> Ý nghĩa số lượng cành hồng trong tiếng Nhật

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/danh-sach-tong-hop-ngu-phap-n2-n2298.html
Tổng hợp link bài viết giúp bạn tra cứu trong nháy mắt!! Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei bỏ...
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2119.html
Ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜にすぎない và  にかぎる có gì giống và khác nhau...
https://kosei.vn/10-ngu-phap-n2-thong-dung-co-trang-thai-phu-dinh-n2117.html
Những ngữ pháp N2 thông dụng có trạng thái phủ định ~ない, các bạn đã biết được...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2103.html
So sánh ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜に沿って và ~めぐって sẽ là 2 cấu trúc ngữ...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2102.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục phân biệt các cấu trúc ngữ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-voi-n2099.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngữ pháp tiếng Nhật N2 với 〜おそれがある...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2097.html
So sánh ngữ pháp tiếng Nhật N2 に違いない  và にきまっている có gì...
https://kosei.vn/so-sanh-trang-tu-tieng-nhat-n2-va-n2096.html
So sánh trạng từ tiếng Nhật N2 うっとり và うんざり có gì khác nhau và tại sao...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-n2090.html
Hôm nay Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin được giới thiệu với các bạn học ngữ pháp tiếng...