Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

So sánh ngữ pháp N2 : 〜をもとに(して) và 〜に基づいて

Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei so sánh hai cấu trúc ngữ pháp N2 : 〜をもとに(して) và  〜に基づいて này nhé !!!

Học ngữ pháp tiếng Nhật N2

 

>>> Học tiếng Nhật qua bài hát やっぱり好き

>>> Ý nghĩa số lượng cành hồng trong tiếng Nhật

 

 

 So sánh ngữ pháp N2 : 〜をもとに(して) và  〜に基づいて

So sánh ngữ pháp N2 : 〜をもとに(して) và  〜に基づいて

  
 

 

〜をもとに(して)

〜に基(もと)づいて

Cách dùng

N + をもとに

N     + に基(もと)づいて

Ý nghĩa

Dựa trên, căn cứ trên

~を参考して

Dựa vào, dựa trên, căn cứ trên

~したがって

Diễn tả

Lấy một sự vật, sự việc làm căn cứ, cơ sở, tư liệu cho phán đoán

 

Đây là cách nói mang tính văn viết ( hơi cứng)

Sử dụng khi phán đoán , đánh giá điều gì đó có cơ sở.

Ví dụ

  • この映画は有名な小説をもとにして作りました。

Bộ phim này được dựng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng.

  • 史実(しじつ)を基(もと)にした作品を書き上げた。

Tôi đã viết xong tác phẩm lấy dữ liệu dựa trên sự thật lịch sử.

 

  • 法律にに基(もと)づいて判断する。

Đánh giá dựa trên pháp luật

  • 実験結果に基(もと)づいて見解を発表する。

Phát biểu quan điểm căn cứ trên kết quả thực nghiệm.

 

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học thêm một chủ đề ngữ pháp nữa nhé : >>> So sánh 3 ngữ pháp dễ nhất N3

Bạn biết gì chưa?? Khóa học HOT nhất năm 2019 của Kosei đã ra mắt: >>> Khóa học N3 Online

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2119.html
Ngữ pháp 〜にすぎない và  にかぎる có gì giống và khác nhau trong chương...
https://kosei.vn/10-ngu-phap-n2-thong-dung-co-trang-thai-phu-dinh-n2117.html
Những ngữ pháp N2 thông dụng có trạng thái phủ định ~ない, các bạn đã biết được...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2103.html
〜に沿って và ~めぐって sẽ là 2 cấu trúc ngữ pháp N2 tiếp theo mà Trung tâm tiếng...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2102.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục phân biệt các cấu trúc ngữ pháp...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-voi-n2099.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngữ pháp 〜おそれがある trong N2 nhé!!!! Một...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2097.html
Hai ngữ pháp に違いない  và にきまっている có gì khác nhau và cách sử...
https://kosei.vn/so-sanh-trang-tu-tieng-nhat-n2-va-n2096.html
うっとり và うんざり có gì khác nhau và tại sao mọi người lại hay nhầm hai trạng từ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-n2090.html
Hôm nay Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin được giới thiệu với các bạn học ngữ...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2089.html
Các bạn N2 chắc chắn sẽ đập mặt cặp ngữ pháp: だけに và ばかりに nhiều đó!! Và...