Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

Tổng hợp từ nối trong tiếng Nhật

Tổng hợp từ nối trong tiếng Nhật thông dụng và thường được sử dụng nhiều nhất trong văn viết và văn nói của người Nhật. Học ngay tiếng Nhật cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé! 

Tổng hợp từ nối (liên từ) trong tiếng Nhật

các từ nối trong tiếng nhật, từ nối trong văn viết tiếng nhật, từ nối trong tiếng nhật

1. Nhóm các từ nối trong tiếng Nhật có nghĩa: Và, cùng với

と、や(。。。など)、および(及び)

Trong đó:

  • と thường được sử dụng phổ biến nhất, đặc biệt trong giao tiếp hàng ngày
  • や thường được sử dụng mang ý nghĩa liệt kê, đưa ra một danh sách không đầy đủ, vì vậy đối với những câu này thường đi kèm với など

Ví dụ:

Ở cửa hàng này có nhiều loại sách như là manga và tiểu thuyết.

その店(みせ)には漫画(まんが)や小説(しょうせつ)など多(おお)くの本(ほん)があります。

  • および thường được sử dụng trong các tình huống trang trọng và trong văn viết.

2. Nhóm từ nối trong tiếng Nhật có nghĩa: Hoặc

か、または、あるいは、ないし、それとも、。。。

- か thường được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp và văn nói hàng ngày.

- または、あるいは thường được sử dụng trong văn viết nhiều hơn.

- ないし được sử dụng nhiều trong văn bản, nó thường để thể hiện sự ngang hàng của các danh từ trong câu.

Ví dụ:

Bạn đến Nhật vì công việc hay để đi chơi?

仕事(しごと)で、あるいは遊(あそ)びで日本(にほん)に来(き)てるの?

3. Nhóm từ nối: Nhưng, tuy nhiên

が、けど、けれど、けれども、けれども、でも、

だが、ところが、しかし、。。。

  • が、けど、けれど、けれども、けれども、でも được dùng khi nói về sự tương phản, đối nghịch giữa hai vế của câu.
  • だが、ところが được dùng khi nói về kết quả ngoài dự đoán
  • が thường trang trọng hơn, けど thường được sử dụng giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ:

(1) Hôm nay là chủ nhật nhưng tôi vẫn đến trường.

今日(きょう)は日曜日(にちようび)だけど、学校(がっこう)に行(い)きます。

(2) Tôi nghĩ hôm nay mưa nhưng nó lại nắng

今日(きょう)は雨(あめ)と思(おも)っています。ところが、晴(は)れます。

4. Nhóm từ nối tiếng Nhật: Vì vậy, nên (nguyên nhân, kết quả)

  • だから、ですから、よって、したがって、それで、そのために、だって、ゆえに、。。。
  • だから、それで、だって、ですから、よって thường được sử dụng nhiều trong văn nói, nói về các kết luận được đưa ra từ vế trước.
  • したがって、そのために thường được sử dụng nhiều hơn trong văn viết

Ví dụ:

Chúng mình không còn nhiều thời gian đâu, vì thế hãy nhanh lên

時間(じかん)があまりありません。だから、急(いそ)いでください。

5. Nhóm từ nối trong văn bản tiếng Nhật: Ngoài ra, hơn nữa, thêm vào đó

なお、もっとも、さらに、そのうえ、そのほか、また、ほかに、ほかには、にくわえて、べつに、。。。

Ví dụ:

(1) Ngoài ra chẳng có phương pháp nào khác cả

別(べつ)に方法(ほうほう)がない。

(3) Anh ta lúc nào cũng đến muộn, hơn nữa lại còn về sớm

彼(かれ)はいつも遅刻(ちこく)してきて、そのうえ、早(はや)く帰(かえ)ってしまう。

6. Nhóm từ để chuyển chủ đề: Nhân tiện đây, Nào, Và bây giờ,…

では、さて、ところで

Ví dụ:

Bạn sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Nhân tiện đây thì xin việc thế nào rồi?

もうすぐ卒業(そつぎょう)ですね。ところで、就職(しゅうしょく)はどうですか。

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu: 

>>> 7 ý nghĩa khác nhau của từ ちょっと

>>> Khóa học N3

>>> Khóa học N2

>>> Khóa học N4

>>> Khóa học N5 - Khóa học dành cho người mới bắt đầu

>>> Tổng hợp các mẫu câu tiếng Nhật người Việt hay dùng

 >>> Tiếng Nhật giao tiếp theo chủ đề: Hồ sơ và giấy tờ

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/5-cach-su-dung-cua-n1770.html
Chắc các bạn cúng đã biết cách sử dụng của によって trong câu bị động...
https://kosei.vn/cac-cau-truc-voi-n1771.html
Trong tiếng Nhật sơ cấp chúng ta đã học cấu trúc với あまりđi với thể ない mang...
https://kosei.vn/luyen-thi-jlpt-n3-cau-truc-ngu-phap-xac-dinh-ai-la-nguoi-thuc-hien-hanh-dong-n1246.html
Trong một đoạn hội thoại, làm thế nào để ngữ pháp xác định ai là người thực...
https://kosei.vn/cac-cau-truc-voi-n1747.html
Hôm nay trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu tới các bạn một bài học về ngữ pháp...
https://kosei.vn/7-y-nghia-khac-nhau-cua-tu-n1742.html
Hôm nay các bạn hãy cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu bài học "7 ý...
https://kosei.vn/moi-tuong-quan-giua-cac-thanh-phan-trong-cau-va-cuoi-cau-n1736.html
Hôm nay trung tâm tiếng Nhật Kosei xin giới thiệu đến các bạn bài học về ngữ pháp tiếng...
https://kosei.vn/lien-tu-chi-su-dien-dat-theo-cach-khac-n1718.html
Hôm nay trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bài học khác...
https://kosei.vn/tong-hop-ngu-phap-tieng-nhat-ve-su-tuong-dong-song-song-n643.html
Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei đi tìm hiểu các mẫu cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật...
https://kosei.vn/lien-tu-chi-quan-he-so-sanh-chon-lua-n1682.html
Chúng ta cùng tìm hiểu ngữ pháp tiếng Nhật về Liên từ chỉ quan hệ so sánh,...
zalo