Trung tâm tiếng Nhật KOSEI - Địa chỉ học và đào tạo luyện thi JLPT uy tín tại Việt Nam

3500 từ vựng ôn thi EJU: chủ đề Tiếng Anh (Phần 1)

Tiếp tục với hành trình chinh phục EJU, hôm nay trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ tổng hợp giúp các bạn 3500 từ vựng ôn thi EJU: chủ đề Tiếng Anh (Phần 1) trong bài học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề nhé! Trong những bài học lần trước, Kosei đã giới thiệu tới các bạn 350 từ vựng chủ đề Toán học.

3500 từ vựng ôn thi EJU: chủ đề Tiếng Anh (Phần 1)

từ vựng ôn thi eju chủ đề tiếng anh

 1. アクセント: thanh điệu

 2. アポストロフィー: Dấu nháy đơn

 3. アルファベット: bảng chữ cái alphabet

 4. 言(い)い方(かた): cách nói

 5. 一人称(いちにんしょう): ngôi thứ nhất

 6. 一般動詞(いっぱんどうし): động từ phổ biến

 7. 依頼(いらい): nhờ vả, nhờ cậy

 8. イントネーション: nhấn, dấu nhấn

 9. 引用符(いんようふ): dấu trích dẫn

 10. 受(う)け身(み): thể bị động

 11. 英文(えいぶん): câu tiếng Anh

 12. エクスクラメーションマーク: Exclamation Mark, Dấu cảm thán (!)

 13. 選(えら)ぶ: lựa chọn

 14. 大文字(おおもじ): chữ cái, chữ hoa

 15. 過去完了(かこかんりょう): thể quá khứ hoàn thành

 16. 過去形(かこけい): thể quá khứ

 17. 過去進行形(かこしんこうけい): thể quá khứ tiếp diễn

 18. 過去分詞形(かこぶんしかたち): thể quá khứu phân từ

 19. 下線部(かせんぶ): phần có gạch dưới

 20. 活用(かつよう): chia thì

 21. 可能(かのう): khả năng

 22. 関係代名詞(かんけいだいめいし): đại từ quan hệ

 23. 冠詞(かんし): mạo từ

 24. 感嘆符(かんたんふ): dấu cảm thán

 25. 間投詞(かんとうし): Thán từ

 26. 記号(きごう): ký hiệu

 27. 規則動詞(きそくどうし): động từ quy tắc

 28. 規則変化(きそくへんか): thay đổi chia thì với từ có quy tắc

 29. 疑問詞(ぎもんし): từ nghi vấn

 30. 疑問符(ぎもんふ): dấu hỏi (?)

 31. 疑問文(ぎもんぶん): câu nghi vấn

 32. 強弱(きょうじゃく): độ nhấn mạnh, yếu trong câu

 33. クエスチョンマーク: Dấu chấm hỏi

 34. 経験(けいけん): kinh nghiệm

 35. 継続(けいぞく): liên tục, tiếp diễn

 36. 形容詞(けいようし): tính từ

 37. 原形(げんけい): thể nguyên mẫu

 38. 現在完了(げんざいかんりょう): thì hiện tại hoàn thành

 39. 現在完了進行形(げんざいかんりょうしんこうけい): thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 40. 現在形(げんざいけい): thì hiện tại

 41. 調子(ちょうし): thanh điệu

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục ôn luyện từ vựng thi EJU ở đây nhé: 

>>> 3500 từ vựng ôn thi EJU: chủ đề Tiếng Anh (Phần 2)

>>> Từ vựng tiếng Nhật chủ đề thời tiết

>>> Tên các bộ phận cơ thể người bằng tiếng Nhật

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/124-tu-vung-vay-muon-trong-tieng-nhat-tu-tieng-phap-chi-tiet-nhat-n2705.html
Cùng Kosei bỏ túi ngay từ vựng vay mượn trong tiếng Nhật từ tiếng Pháp...
https://kosei.vn/10-tu-moi-tieng-nhat-2020-nhat-dinh-phai-biet-n2635.html
10 từ mới tiếng Nhật 2020 và cực kì đáng nhớ!  Cùng Trung tâm tiếng Nhật...
https://kosei.vn/10-tu-ngu-luu-hanh-cua-nam-2019-n2633.html
10 từ ngữ lưu hành năm 2019 bạn có thể thấy tràn lan khắp nơi và có thể sẽ...
https://kosei.vn/8-quan-dung-ngu-tieng-nhat-hang-na-pho-bien-nhat-ban-phai-biet-n2596.html
Tiếp tục serie về các quán dụng ngữ tiếng Nhật phổ biến, hôm nay mọi người lại cùng Kosei...
https://kosei.vn/phan-biet-chang-kho-ti-nao-n2585.html
Để nói về khoảng thời gian “gần đây”, có 4 từ phân...
https://kosei.vn/can-nho-10-quan-dung-ngu-tieng-nhat-pho-bien-hang-ka-n2581.html
Cùng Kosei tiếp tục ngay với serie 10 quán dụng ngữ phổ biến hàng Ka nhé! Trong tiếng...
https://kosei.vn/hoc-tu-vung-tieng-nhat-qua-phim-ngan-cai-cach-phuong-thuc-lam-viec-33-n2579.html
Cùng Kosei tìm hiểu xem cách học từ vựng tiếng Nhật qua phim ngắn có thực sự giúp...
https://kosei.vn/hack-nao-43-tu-vung-tieng-nhat-hoc-qua-phim-cipa-hoi-chung-khong-biet-dau-33-n2555.html
Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng "đau đớn" là một loại cảm giác cần thiết trong cuộc sống...
https://kosei.vn/3-y-nghia-cua-trong-van-noi-tieng-nhat-ban-da-bao-gio-biet-n2539.html
Ý nghĩa của です trong văn nói tiếng Nhật thường được cho là khiến cho câu nói...
zalo